Det pekar nedåt.
Det pekar nedåt.
Omsättningen för reklammarknaden var 8,3 miljarder kronor under det andra kvartalet, det är ett fall på nära 2 procent.

Den största boven i dramat är printmediernas negativa utveckling som påverkar hela marknaden, meddelar IRM.

Dagspressen, som är det största annonsmediat, tappade 12 procent av sina annonsintäkter  under det andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det hjälpte inte att dagspressens annonsbilagor ökade med drygt 6 procent.

För mobil marknadsföring är läget ett helt annat. Där uppgick försäljningen till över 100 miljoner kronor - rekord för ett enskilt kvartal. Tillväxten blev så mycket som 176 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

Även internet fortsätter att växa, med 12,4 procent. Där har webb-tv den bästa utvecklingen med en ökningstakt i investeringarna på 49 procent.