Medieinvesteringarna backar ordentligt under augusti månad jämfört med samma 2011. Hittills i år ligger dock de totala investeringarna i linje med 2011.

Den största förloraren i augusti är tv-mediet som går tillbaka med hela 23 procent.

Bara fem mediekategorier visar tillväxt för månaden, kvällspress, fackpress, sök, bio och DR/annonsblad. I absoluta tal växer mediekategorin bio mest, följt av kvällspress. Kvällspress visar starka försäljningssiffror för månaden vilket gör att de återhämtar till viss del de sjunkande investeringarna under 2012. Även mediekategorin sök uppvisar stark tillväxt under augusti. Totalt investerades under månaden 868 miljoner kronor.

– Kvällspressen levererar en stark månad mycket tack vare högt fokus kring OS. Med de större sportevenemangen bromsas också den negativa trenden för kvällspress som tidigare förutspåtts under våren. Uppryckningen under augusti månad visar på hur viktig sporten är för kvällstidningarna. Även mediekategorin bio uppvisar stark tillväxt tack vare ett bra filmutbud under sommaren, speciellt för barn och unga vuxna, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i en kommentar.

De medieslag som bidrog mest till de minskade medieinvesteringarna är TV, storstadspress och utomhus/trafikreklam. Sammanlagt motsvarar de minskade investeringarna i dessa tre kategorier det totala tappet för augusti månad.

– Svängningarna inom mediekategorin TV beror främst på färre antal faktureringsdagar i augusti, vilket vi även upplevde i maj. En väsentlig del av investeringarna i TV kring OS tillföll juli månad och det förklarar till största delen minskningen på 23 procent. Sökkategorin fortsätter växa och det visar på att det finns fortsatt väldigt stor potential i mediet, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden i en kommentar.

Radio och populärpress fortsätter att tappa under och illustrerar den nedåtgående trenden. De backar med 19 respektive 5 procent vardera.