Komms vd Jessica Bjurström.
Komms vd Jessica Bjurström.
Jessica Bjurström menar samtidigt att jämställdhetspolicyn bör vara  sjävklar.

– Sedan 1991 har man i Sverige lagstadgat om jämställdhet, så det är klart att förbundet ska inkludera detta som en naturlig del av förändringsarbetet och då pratar vi jämställdhet både vad gäller kön, ålder och mångfald, även om vi 2012 har valt att fokusera på genus.

Tillägget ska in i förbundets stadgar under paragraf 1 Ändamål och verksamhet. Förslaget har följande ordalydelse: "aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer."

– Vi har talat länge om obalansen i vår bransch och en undersökning från så sent som 2008 visar att kvinnliga projektledare har 8 000 mindre i månadslön. Jag blir galen på detta och skulle verkligen bli ledsen om förslaget inte röstades igenom, har Komms vd Jessica Bjurström tidigare sagt till Resume.se.

Fär att ändra i stadgarna krävs att två årsstämmor klubbar förslaget. Stadgeändringen blev ett faktum vid ett extra årsmöte som hölls i fredags.