Reklambyrån Vinter har de senaste fem åren fördubblats i storlek som byrå, både till antalet anställda och byråintäkt, och har i dag kontor i Luleå, Skellefteå, Umeå och Stockholm med totalt 38 anställda.

Trots tillväxten har man märkt att ett problem är bristen på kvalificerad arbetskraft i branschen i Norrland.
 
– Vi är verksamma i en bransch där majoriteten av företagen är verksamma i storstäderna och vi kan konstatera att vi i Norrland lider av en "brain drain" där unga talanger flyttar söderut för både utbildningar och karriär. Vi vill nu fånga upp fler kreativa talanger och göra det möjligt för fler att stanna, eller vända hem, säger Ulrika Billström, vd på Vinter i en kommentar.
 
För att åtgärda problemet drar Vinter i gång Vinter.labs via externa samarbeten med till exempel Mittuniversitetet där byrån nu har två ex-studenter inne på traineetjänster på Luleå-kontoret.

– Vi arbetar också tillsammans med Luleå tekniska universitet där vi bland annat genomför undervisning och labbprojekt. Vi hoppas att Vinter.labs kan generera tillväxt för vår bransch i stort i norr och självklart berika oss själva då nya, unga hjärnor utmanar gamla tankesätt i en tid då kommunikationsbranschen utvecklas dramatiskt snabbt, säger Ulrika Billström.Elin Hollström, programansvarig för Mediedesign vid Luleå tekniska universitet är positiv till samarbetet Vinter.labs:

– När människor med olika erfarenheter möts för att utforska, reflektera och arbeta tillsammans kan nya perspektiv, möjligheter och lösningar uppstå. För våra studenter vid Mediedesign blir labbarna ytterligare en möjlighet till kontakt med designbranschen som känns både spännande och utvecklande, säger hon.