Sam Englund och Lill Waldekranz.
Sam Englund och Lill Waldekranz.
Det är Kraft Foods i samarbete med Contagious Magazine och Castro Innovation som bjuder in kreatörer ifrån hela världen i två veckors perioder.

Den här gången var det studenter ifrån Hyper Island: Sam Englund och Lill Waldekranz.

– The Fly Garage i Buenos Aires är ett projekt där studenter, erfarna reklamare från hela världen och anställda från Kraft Foods under två veckor jobbar tillsammans med att utveckla idéer från insight till genomförande åt Kraft Foods. De väljer elever ifrån Hyper för att de vill ha en mix av studenter och branschfolk och för att Hyper Islands arbetsmetoder påminner om de som finns på Garaget, säger Sam Englund.

Hur kom det sig att ni blev utvalda?
– Vi blev valda efter att ha skickat in vår portfolio och en förklaring till varför vi skulle passa in som "Flyers". De söker idéstarka människor som vill göra saker; bygga och skapa protoyper i ett tidigt skede, och vi tror att det var därför vi blev valda.

Vad har ni lärt er?
– Det är en möjlighet att träffa och jobba med erfarna människor från hela världen, vilket både är kul, lärorikt och ett grymt tillfälle att knyta kontakter. Man hinner lära känna varandra bra på två veckor så om man vill så kan man se det som en väldigt lång arbetsintervju. Vi har redan fått förfrågningar på framtida samarbeten och jobb.

Var det något som var mindre bra med upplevelsen?
– Ur vårt perspektiv så har upplevelsen bara varit positiv. Vi har lärt oss mycket och fått jobba med människor som vi kanske aldrig hade träffat annars, säger Sam Englund.