Normalt hanterar de tunga riksdagsmännen i konstitutionsutskottet, KU, allvarliga frågor som hur statsråden skött sina åligganden. Men sedan några veckor plågas de av frågan om vad som ska hända när domarna blåser av hockeymatcher.

Sedan radio- och tv-lagen senast ändrades 2010 för att stämma med EU:s tv-direktiv kvarstod ett antal justeringar och mindre frågor. En av dessa är frågan om reklamavbrott i direktsänd sport, i huvudsak ishockey och tennis som har inlagda pauser i spelet.

Pauserna är kortare än en minut, oftast 45 sekunder i hockey, då publiken tvingas genomlida orgelmusik. I de flesta länder sänds då reklam i enlighet med EU-reglerna, men inte i Sverige där lagen förbjuder avbrott för reklam i sportsändningar.

Förslaget slår direkt mot TV4, eftersom MTG, SBS och Eurosport sänder från utlandet. I pengar handlar pausreklamen om cirka 15 miljoner kronor om året för TV4.

I våras behandlade KU ett förslag om att minska reklamtiden i Sverige från 12 till 8 minuter per timma. Då utfrågades TV4:s vd Casten Almqvist och kanalens förre vd Jan Scherman av KU och lyckades stoppa förslaget. I stället beställde oppositionens riksdagsmajoritet en utvärdering av reklamens effekter av regeringen.

I sin proposition med mindre ändringar av radio- och tv-lagen föreslår regeringen att reklamavbrott tillåts. De enda partier som tidigare motionerade mot förslaget var Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det fanns en bred majoritet för regeringen.

Men för fyra veckor sedan kovände Socialdemokraterna. Sven-Erik Österberg och ett halvdussin andra socialdemokrater i KU lämnade in en motion som föreslår förbud mot reklam i direktsända sportsändningar.

Bakgrunden är att en stor del av Socialdemokraternas riksdagsgrupp är missnöjd med att Österberg i våras i KU inte lyckades minska reklamtiden i tv. Då kan en markering mot pausreklamen lugna partiets reklamskeptiker.

I tisdags behandlades frågan utan att KU kom till skott. Miljöpartiet har inte motionerat emot förslaget och kan avgöra matchen, men har en allmänt reklamkritisk inställning. Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) låter hälsa att han inte vill uttala sig medan utskottet tacklar frågan.

Vice ordförande Per Bill (M) hoppas att en kompromiss kan utformas till KU-mötet den 7 november så att ärendet kan gå i mål.

Framtiden får utvisa vem som vinner.