Lulu Carter. Foto: TV4.

Kammarrätten anser det vara befogat med ytterligare skatt i hundratusenkronors-klassen men lägger sig lägre än det belopp som skatteverket yrkat på.

I domen kan man läsa att Lulu Carters skönmässigt uppskattade överskott av näringsverksamhet ska sättas ned till 294 549 kronor och att utgående mervärdesskatt bestäms till 362 983 kronor.

Enligt Kammarrätten får  Lulu Carter Bolms oredovisade inkomster antas uppgå till 600 000 kronor.

Skattetillägget ska nedsättas i motsvarande mån.

Kammarrätten ändrar därmed en tidigare dom i Länsrätten.