Soraya Mehdizadeh, forskare på York University i Kanada, jämför uppdateringar på Facebook med att spegla sig.

Slutsatserna är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Cyberpsychology, Behaviour And Social Networking och baseras på en studie av 100 studenter. Innan de redogjorde för sina Facebookvanor genomgick de en psykologisk test för att sätta sin nivå av narcissism, vilket definieras som ett tydligt mönster av överdriven uppfattning om sin egen storslagenhet och ett stort behov av att bli beundrad. Det här innebär också en låg självkänsla.

Det som hamnade på en hög narcissistisk nivå var de som hängde på Facebook och uppdaterar sin profil.

Det narcissistiska Facebookbeteendet skiljer sig mellan män och kvinnor. Män framhäver sig ofta genom att skriva uppdateringar medan kvinnor ofta väljer nya bilder på sig själv.

Soraya Mehdizadeh säger till Daily Mail att flitiga Facebookanvändare inte godtar hennes slutsatser att de har dålig självkänsla.

– Ingen vill få den etiketten på sig.

Det framgår inte om diagnosen endast gäller Facebookanvändare och/eller om Twitterberoende har andra problem.