Fråga:
Vilka rättigheter behövde Volvo förvärva för att kunna använda tex pressbilder på Ingemar Johansson, James Dean m fl i sin kampanj "Länge Leve fotgängarna" i våras?
Svar:
Allmänt sett gäller att fotografens eller dennes efterlevandes tillstånd alltid behövs om inte bilden är mycket gammal. Lagen om namn och bild i reklam däremot gäller enbart levande personer. Något tillstånd från efterlevande behövs alltså inte när det namn och bild på personer som inte längre är i livet. Dessa skyddas dock av bestämmelserna om förtal av avliden. Förtal av avliden är dock bara tillämpligt om kommunikationen är ärekränkande.