Fråga:

Jag undrar över konstverket Skriet av Edvard Munch. Kan en avbildning av det användas i utbildningssammanhang?

Söker man på bilden på Google bild kommer den upp i många bloggar.

Är det 70 år efter upphovsrättsmannens död som gäller här också? Om så är fallet, kan man ansöka om rättigheterna att använda Skriet i undervisning?

Svar:

Ja, det är 70 år som gäller. Du kan kontakta Bonus Presskopia som hanterar den här typen av tillstånd att använda bilder i undervisning: http://www.bonuspresskopia.se/.

Det kan dock tänkas att Edward Munchs dödsbo begärt att Skriet inte får användas. Då finns det ingen möjlighet att få ett sådant tillstånd.