Fråga:

Om man tar bilder i en undervisningssal som sedan används på informationsblad om utbildningen. Behöver personerna i fråga som kommer med på bilden ha gett sitt godkännande?

Svar:

Det hör till god ton att be om tillstånd. Det är dock bara nödvändigt om det är kommersiell användning och eller användning i digital miljö och de enskilda individerna går att känna igen.