Fråga:

Vilka regler och avtal gäller om man som företag vill använda sig av foto på modeller/statister på sin hemsida?

Svar:

Till att börja med behöver du fotografens tillstånd enligt upphovsrättslagen. Om du använder bilderna för att marknadsföra din verksamhet eller något annat krävs också godkännande från modellerna/statisterna enligt lagen om namn och bild i reklam.