Fråga:

Får jag sälja t-shirts med bild (som jag själv ritat) och namn av känd död person? Eller kan namnen vara skyddade, och hur i sådant fall?

Svar:

Lagen om namn och bild i reklam gäller bara för levande personer. Den utgör alltså inget hinder. Däremot kan namnet vara ett registrerat eller inarbetat varumärke och det måste du kontrollera. Är det en författares namn kan du exempelvis kontakta förlaget. Om namnet används på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang kan det också vara fråga om ett brott som heter "förtal av avliden". Svaret är alltså att det kan gå att använda namnet men att det finns många undantag som man måste ta hänsyn till.