Fråga:

Jag är frilansjournalist i eget bolag och skriver reportage (ej reklam). Olika tidningar köper mina rep.

Vem blir ansvarig - mitt frilansföretag eller ansvarig tidningsutgivare om jag använt bilder på felaktigt sätt dvs utan rättigheter i en artikel som publicerats i en tidning?

Och kan jag i ett avtal låta mitt företag "ta ansvaret" för att bildrättigheterna är korrekta så att tidningsutgivaren inte behöver tänka på ansvarfördelningen i den meningen.

Om ett sådant avtal är möjligt att göra - vad kan mitt företag i så fall räkna med för konsekvenser om jag gjort något upphovsrättsligt felaktigt?

Svar:

Normalt är det tidningen som svarar för intrång eftersom det är tidningen som publicerat bilden. Det du kan göra är att vid avtal med tidningen åta dig att hålla tidningen skadeslöst för skadestånd och andra kostnader för den händelse att det visar sig att någon av de bilder du överlämnat till tidningen gör intrång i annans rätt.