Fråga:

Efter prinsessan Madeleine och Jonas uppmärksammade uppslagna förlovning hade någon på skoj gjort vykort med parets förlovningsbild på. Vykorten föreföll sälja ganska bra. Får man göra kommersiella produkter som vykort, muggar m.m. med bilder på kändisar utan deras medgivande?

Svar:

Det första som krävs är medgivande från fotografen. Det man sedan måste överväga är om detta skulle kunna strida mot lagen om namn och bild i reklam. Den lagen förbjuder att man använder namn och bild i reklam på personer utan deras medgivande. Det är inte prövat men det är inte uteslutet att när det gäller produkter som just vykort, muggar mm att man skulle anse att produkten och marknadsföringen av den är så pass nära sammankopplade att det krävs medgivande från de som förekommer på fotografiet.