Fråga:

Fick veta och se en reklambild för ett stort träningskonvent där jag är den enda personen på bilden. Bilden är ca 2 meter hög skulle tippa på ca 50cm bred en förstoring på mig. Jag förmodar att den finns utspridd i hela i en stor del av det landskap där konventet ska äga rum. Jag hade ingen aning om detta och det här är något som används som kommersiellt bruk samt att det är en tjänst som företaget säljer. Vad tycker ni jag ska göra och det här kan väl inte vara tillåtet?

Svar:

Du har helt rätt att det inte är tillåtet att i reklam använda namn och bild på personer utan deras godkännande. Om så ändå sker har personen vars namn eller bild använts rätt till samma ersättning som skulle ha betalats om användningen godkänts och rätt till skadestånd. Summan kommer att bero på vilken spridning och storlek reklamen haft samt hur känd du är. Också andra omständigheter kan vägas in som exempelvis vilken typ av jobb du har och om det kan tänkas skada dig särskilt att förekomma i en reklam för just ett träningskonvent.

Jag tycker att du ska vända dig till arrangören av träningskonventet och informera om att du inte har lämnat något godkännande till att använda en bild på dig och att du vill ha ersättning för den skada som du har orsakats. Innan du gör det är det bra att kontakta en reklamare eller reklamjurist som kan hjälpa dig att bedöma hur mycket du ska begära.