Fråga:

Läste en tidigare tråd angående projektanställning och svaret avsåg bla överenskommen visstidsanställning. Är det inte så att denna anställningsform har upphävts? (Tidigare 5a§ i LAS).

Svar:

Det som tidigare hette överenskommen visstidsanställning heter numera allmän visstidsanställning och ger större möjligheter att visstidsanställa än tidigare. Bestämmelsen om allmän visstidsanställning finns i 5 § lagen om anställningsskydd (LAS).