Fråga:
"Äganderätten, till t ex fysiska original som används för reproduktion, är skild från upphovsrätten. Beställt material blir sedan uppdraget slutförts och full likvid erlagts, kundens egendom."

Så står det i Sveriges annonsörers rekommendationer för samarbete mellan annonsör och reklambyrå, men innebär det verkligen att en reklambyrå är skyldig att ge kunden indesigndokumentet som denne sedan fritt kan använda som ett slags mall. Jag är helt med på att han kan ha rätt till en pdf förutom den tryckta upplagan, men anser att han bara har rätt att göra nödvändiga uppdateringar, t ex telefonnummer, adress, priser e d. dvs kunden har begränsad förfoganderätt. Nu gäller inte saken en annons i och för sig utan broschyrer, folders, större informationsböcker och stationarymaterial. För ett av alstren har kunden upphovsrätt, gör det någon skillnad?


Svar:
Äganderätt och upphovsrätt är två olika rättigheter. Äganderätt har man till ett fysiskt föremål. Medan upphovsrätt är rätten att framställa exemplar av ett fysiskt föremål och göra exemplar tillgängliga för allmänheten t ex genom att sälja kopior i form av affischer eller lägga ut en kopia på nätet. Ett exempel: när jag köper en tavla så äger jag det fysiska föremålet dvs tavlan. Äganderätten innebär att jag hänga upp tavlan på väggen i mitt hem, låsa in den i ett kassaskåp, bränna upp den eller sälja den. Däremot ger äganderätten till tavlan inte mig rätt att kopiera tavlan och sälja kopiorna som affischer och eller att lägga ut tavlan på nätet utan upphovsmannens tillstånd. För att få göra det krävs att jag förvärvar en förfoganderätt.

De nuvarande rekommendationerna innehåller olika nivåer för förfoganderätt. Förfoganderättstiden varierar mellan två år och en i tiden obegränsad rätt som också ger rätt att överlåta rätten vidare till annan. Under den period som förfoganderätten gäller har kunden rätt att framställa nya exemplar och sprida dem. Rätten att ändra reklammaterialet måste överenskommas särskilt. Enligt rekommendationerna har dock kunden rätt att själv göra mindre ändringar av ren uppdateringskaraktär, såsom prisjusteringar, korrigeringar av kontakt- och adressuppgifter samt byte av logotyp i beställt material (Rekommendationerna punkt 7) . De nödvändiga uppdateringar som du talar om är typiskt sett sådana som är tillåtna.

Det som kunden får äganderätt till enligt rekommendationerna är det original som använts för reproduktionen. Om kunden begär att få originalet måste du skicka det till kunden eftersom kunden äger det. För broschyrer och liknande är det normalt indesigndokumentet som är originalet. Layouten till själva mallen till broschyren dvs utan innehåll i form av texter, fotografier etc, är normalt sett inte föremål för upphovsrätt och kan i sådana fall fritt användas av kunden. Däremot får kunden inte ändra texter, flytta texter eller bilder och liknande utan att parterna kommit överens om att kunden fritt ska få ändra ex. broschyren.