Jobb & Karriär

Alla lediga jobb

Senior Kommunikationsspecialist

Dela sidan:

Business Area Description
Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64 % av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki www.fortum.se

Fortums kommunikationsfunktioner har under året arbetat med ett förändringsarbete för att möta de krav verksamheten och omvärlden har på oss framöver. Med ett starkt fokus på affärsnytta i hela organisationen behöver kommunikationen vara berättelse- och insiktsdriven och öppna upp för dialog med våra intressenter i och utanför företaget.

Från och med årsskiftet samlar vi därför koncernkommunikation i tre enheter där alla medarbetare har ansvarsuppgifter i minst två av dessa för att skapa en flexiblare organisation. Det gemensamma uppdraget är säkerställa att våra kommunikationsinsatser håller en hög standard och gör skillnad.

Med huvuddelen av kommunikationsresurserna i respektive affärsdivision och på koncernnivå har vi på våra största marknader valt att även tillsätta nationellt ansvariga. 

Your role
I rollen som senior kommunikationsspecialist har du en dubbel roll där du arbetar brett med strategiaktivering och varumärkesstöd samt utgör den ena delen av Sverigeteamet.

Du kommer att ansvara för planering och genomförande av förändringskommunikation kopplade till koncernövergripande projekt samt interna och externa kommunikationsinsatser kopplade till varumärkesarbetet internationellt.

Med Sverige i fokus kommer du att arbeta med att levandegöra Fortums strategi internt och externt.

Du kommer även att ansvara för aktivering och hantering av de digitala kanalerna, varumärkesaktivering och stöd till internkommunikation.

Du kommer också att ha en roterande jour vid vår interna redaktion som är under uppbyggnad.

We offer you
Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla och implementera vårt nya arbetssätt med berättelser och intressentdialog i fokus. Vår verksamhet är både bred och mycket kunskapsintensiv. Du kommer få möjlighet att arbeta tillsammans med en stor grupp av experter inom allt från kraftproduktion till digitalisering, hållbara städer och utvecklingen av cirkulärekonomiska lösningar. Det är utvecklande både professionellt och privat samtidigt som det är också är nödvändigt för att kunna bidra effektivt.

Du kommer att komma till ett företag som är under ständig förändring och utveckling och som är verksamt inom flera av de områden som är helt avgörande för att nå klimatmålen. Du kommer även komma till ett företag med verksamhet i många länder där många projekt går över nationsgränserna.

Vi använder oss av digitala verktyg och moderna arbetssätt för att kunna arbeta och samverka så flexibelt och effektivt som möjligt. Resor, främst till Finland, förekommer. Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö.

Våra värderingar – nyfikenhet, ansvarstagande, ärlighet och respekt – utgör grunden för allt det vi gör. 

Your qualifications

För att lyckas i denna roll behöver du ha:

  • Ett starkt intresse av energi och hållbarhetsfrågor och en vilja att lära dig mer
  • God förståelse för våra huvudintressenter som beroende på verksamhetsgren är beslutsfattare, opinionsbildare, närboende och hushåll.
  • Utmärkta kunskaper i att skriva engagerande berättelser och annat innehållsskapande samt förmågan att använda datadriven insikt för att utveckla innehåll och kanaler.
  • God förståelse i varumärkets roll för strategiimplementering
  • Goda kunskaper om digitala kanaler
  • Erfarenhet av att ha arbetat i eller med internationella företag

På en mer allmän nivå är din förmåga att bygga nätverk, hantera olika interna intressenters prioriteringar, ta initiativ och vara drivande samt ha ett kreativt sinnelag betydelsefulla för du ska komma till din rätt i rollen.

Vi ser att du har en lämplig universitetsutbildning eller motsvarande samt minst fem års erfarenhet från innehållsproduktion, digitala kanaler och varumärkesbyggande. Du talar flytande svenska och engelska, ytterligare språk är en bonus.

Interested?
Skicka ansökan och CV på svenska via vårt online rekryteringsverktyg senast 2018-12-23Ansök

Mer om tjänsten

Ort:
Stockholm

Företag:
Fortum

Typ av tjänst:
Senior Kommunikationsspecialist

Sista ansökningsdatum:
2019-01-31


För mer information, vänligen kontakta Kristina Kinik, Kommunikationschef Koncernkommunikation, tel 0705122103 (telefontider: 7 dec 12-14, 13 dec 9-10 eller 14 dec 9-11) eller Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, 070-214 75 45. 

För kontakt med fackliga representanter vänligen ring Fortums växel på +46 8 671 70 00.
Unionen: Birgitta Henriksson
Fortums Akademiker: Staffan Sandblom, Per Kenttä, Sezar Moustafa, Alexandra Bådenlid

Ansök