fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonssamarbete

Älska arbetsgivarlivet

Så här möter du facket med rak rygg och lugn mage

Publicerad: 22 november 2021, 15:08

För många arbetsgivare och chefer är tanken på att träffa facket vagt hotfull. Men med rätt förutsättningar kan dessa möten bli värdefulla och bidra till utveckling och ökad lönsamhet. För verksamhetens skull är det rationellt och viktigt att skapa goda och långsiktiga relationer med facket, även om det kan kräva lite jobb.


Först reder vi ut frågan: ”Vilka är facket?”
Ett svar är att de är dina medarbetare. Facken, fackförbunden, är föreningar som styrs av sina medlemmar och har till uppgift att företräda deras intressen på arbetsplatsen. ”Facket” är till att börja med inte ett fack utan flera, med olika inriktning och arbetssätt.

En annan fråga är om de behövs och i så fall varför?
Arbetet är något centralt i de flesta människors liv. Det är inte bara en fråga om försörjning, vi vet att en anställning betyder mycket mer än så. Det handlar också om identitet, att känna sig behövd och bidra, om gemenskap och social tillhörighet. Grundläggande mänskliga behov. 

Förändringar och konflikter i arbetslivet kan därför bli rent existentiella kriser. På detta läggs ett raster av juridik som få vanliga människor har koll på. Det är inte konstigt att sådana situationer är stressande, obekväma och kan dra ut på tiden.

Då är det tacksamt att som anställd ha ett starkt och kunnigt stöd i ryggen. Och lyckligtvis för dina medarbetare finns det en rad fackföreningar vars medarbetares uppgift är just det. Och eftersom facket i någon mening är dina medarbetare vill du givetvis ha en god relation med dem. 

Och du som arbetsgivare kanske också mår bra av ett ryggstöd?
Att vara med i en arbetsgivarorganisation som Fremia är din motsvarighet till medarbetarens medlemskap i facket. Där får du inte bara ett bollplank och juridisk expertis i förhandlingar och tvister, utan stöd i allt som rör din roll som arbetsgivare.

Det ger dig möjligheten att vara både proaktiv inför förändringar och proffsig och trygg i situationer som behöver redas ut. Det ska vara lätt att göra rätt, men då behöver dialogen helst finnas innan det blivit fel.

Varför uppfattas facken ofta som något obehagligt eller hotfullt?
En anledning kan vara att de ofta kommer in när en konflikt är under uppstigande och spänningen på arbetsplatsen redan är hög. Någon är missnöjd med sin löneökning eller sin arbetssituation. Eller så vill du genomföra en förändring som oroar medarbetarna, exempelvis en omorganisation där någon behöver sägas upp. 

I det läget kommer den facklige företrädaren till arbetsplatsen och hänvisar till lagar, regler och praxis som du, arbetsgivaren, kanske endast har vaga uppfattningar om. Där och då är det inte konstigt om du känner dig stressad, osäker och trängd. Samtidigt uppfattar den fackliga representanten att den företräder den svagare och utsatta parten, medarbetaren. Det är sällan en idealisk grund för konstruktiv dialog.

Vem bestämmer vad egentligen?
Det finns också ofta en från alla håll uppskruvad förväntan eller oro för vad facket ska åstadkomma. Att de ska diktera löneutfallet eller hur omorganisationen ska gå till. Kort sagt: att de ska bestämma. Men så fungerar inte svensk arbetsrätt. 

Du har såklart lagar och regler att förhålla dig till som arbetsgivare. Samtidigt har du inom de juridiska ramarna rätt att leda och fördela arbetet som du finner lämpligt. En förhandling slutar i de allra flesta fall med att det blir som du vill, inom rimlighetens gränser. Och chanserna ökar än mer om du gör rätt från början. 

Alla kan vara vinnare
Att få sin vilja fram är en sak. Att hitta en förhandlingslösning som stärker både organisationen, dig som ledare och relationerna på arbetsplatsen är en långsiktig vinst för alla inblandade. För att uppnå det är det också viktigt hur ni genomför och landar diskussionen.   

Konkreta tips på hur du hanterar facket

Alla situationer är unika och strategin måste anpassas utifrån vilken typ av fråga som ska diskuteras. Handlar det om en omorganisation där ni är skyldiga att kalla till förhandling eller är det ett besök från det regionala skyddsombudet? Upplägget skiftar. 

Det finns några grundläggande generella principer att förhålla sig till. Som att alltid komma förberedd:

* Fundera igenom syftet med mötet och hur du ska lägga fram saken pedagogiskt. Om det exempelvis rör en omorganisation ska du dels kunna redogöra för orsakerna till den önskade förändringen, dels trovärdigt förklara hur den tänkta organisationen är bättre skickad att lösa problemen.

* Var öppen och transparent med basfakta. Beskriv verksamheten och förklara hur organisationen är uppbyggd, gärna med bilder. 

* De flesta fackförbund vill, även om det inte rör sig om neddragningar, ha en risk- och konsekvensanalys av organisationsförändringen, ur ett arbetsmiljöperspektiv. Kommer du till mötet med en sådan, även om den är någorlunda enkel, kan du ha förebyggt många och långa diskussioner. 

* Lyssna på motparten. Kloka representanter för facket har ofta användbara erfarenheter från liknande situationer och kan ge dig värdefulla insikter i arbetstagarperspektivet. 

* Säkerställ att någon du litar på finns tillgänglig i bakgrunden eller på plats. Om du blir pressad eller ställs inför nya fakta kan du alltid ajournera förhandlingen (ta en paus, på ren svenska), andas lite och resonera om nästa steg innan du fortsätter.

* Se till att det finns minnesanteckningar, även om det inte är en regelrätt förhandling, och att resultatet av mötet tydligt framgår. 

Förhandlingar handlar i långt högre grad om psykologi än om juridik. Du kan inte bestämma hur motparten agerar. Men om du hittar tryggheten i din förhandlingsposition kan du skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog. Och även om du inte uppnår det i första mötet, så har du lagt grunden inför nästa. 

Därtill: Genom att driva en nödvändig förändring, argumentera sakligt för dess genomförande och visa respekt för motparten. Genom att bära resultatet med dess styrkor och svagheter så visar du ledarskap och tar ansvar för verksamheten. Det gynnar på sikt alla inblandade. 

Nåja, tänker du, det där låter väl både självklart och svårare än det framställs. Visst. Vissa delar är inte helt enkla. Du kan behöva stöd av expertis. Och tid att förbereda dig. 

Många arbetsgivare saknar tid och möjlighet att själva sätta sig in i alla olika aspekter av en förhandling med facket. Därför rekommenderar jag att ni använder den expertis inom arbetsrätt och arbetsmiljö som redan finns. Är du medlem i en arbetsgivarorganisation så kan de bistå med massor av kunskap och erfarenhet.

// Tobias Nilsson, vice VD Fremia

Vill du veta mer om Fremia och vad det innebär att vara medlem? Hör av dig till hej@byracoachen.se eller direkt till Tobias på tobias.nilsson@fremia.se 

Läs även:
Vad vinner jag på att vara med i en arbetsgivarorganisation?
Konkreta övningar: Så stärker du ditt företags kultur i en hybrid värld
Kollektivavtalad tjänstepension – varför då?
Det nya normala: Här är 6 tips för din arbetsplats
Klart vi ska prata pengar med kreatörer
Hybridarbetsplatsen: Två övningar för att lyckas 

Dela artikeln:

Artikeln var ett annonssamarbete


Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev