Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rapporter

11 insikter om svenska Generation Z

Publicerad: 14 februari 2020, 13:21

Greta Thunberg (född 2003) är en av de mest inflytelserika krafterna i sin generation.

Fler och fler ungdomar ser ljust på sin egen framtid, synen på utsikterna för samhällsutvecklingen är mer dyster. Resumé samlar höjdpunkterna från den årliga rapporten Ungdomsbarometern som släpptes i veckan.


Den återkommande attityds- och beteendeundersökningen bland unga – Ungdomsbarometern  – har kartlagt ungdomar i åldern 15-24 år sedan 1991. Det totala antalet respondenter är 18 959 stycken.

Generation som målgrupp – en metod för en svunnen generation

Samtidigt som vissa experter avfärdar generationssegmentering som mer och mer irrelevant har Resumé gått igenom de huvudsakliga linjerna i rapporten, just eftersom den är så omfattande och att det finns en kontinuitet i mätningen som vi anser är intressant.  

Pessimister
”En känsla att vi står inför en existentiell kris har brett ut sig hos många unga”, skriver rapportförfattarna om generationen och härleder ungas dystrare syn på framtiden till klimatfrågan. Noterbart är att respondenterna, samtidigt som de har en negativ syn på samhällsutvecklingen ser ljusare på sin egen framtid. Sett till procentenheter minskar de som ser ljust eller ganska ljust på samhällets framtid 16 procent. Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (73 %) ser sin egen framtid som ljus eller ganska ljus.

Politiska
I det politiska tidevarvet med ökat valdeltagande jämför rapportförfattarna Generation Z med ”68-generationen”, men de har ett lågt förtroende för partierna och engagemanget tar i stället sitt uttryck i sakfrågor, men ett ökat deltagande i demonstrationer. Engagemanget manifesteras mest frekvent på sociala medier. Andelen som uppfattar sig själva som ”mycket intresserad” av politik och samhällsutveckling har ökat från 28 till 40 procent under perioden 2002 till 2019.

Upplevd makt
En gymnasieelev anno 2020 har mycket större tilltro till sin förmåga att påverka jämfört med vad en 1980-talist hade under första halvan av 2000-talet, mycket tack vare att smartphones och sociala medier har minskat avstånden. Samtidigt upplever fler respondenter att de har ett ansvar för framtiden som tynger dem. Sedan 2000 har den upplevda möjligheten att påverka ökat från 19 till 52 procent. 69 procent anser att de har stora möjligheter att påverka sin egen framtid. Den högst uppmätta nivån de senaste 20 åren.

Familjekära
Antalet unga som anser att det vikigaste just nu är att vara tillsammans med sin familj har ökat från 25 procent till 36 procent. Den här utvecklingen är kontinuerlig i samma riktning under de senaste åren.

Ansvarsfulla
Omtänksam, ansvarsfull och ambitiös är några av de vanligaste personliga egenskaperna som unga förknippar sig med. En generation som också tycker att skolan är viktigare än tidigare.

Nyktra
Andelen som uppger att de är ”mycket intresserade” av att festa har minskat från 72 till 44 procent mellan 2000 och 2019. Ett större fokus på att vara hemma med familjen, prestera i skolan och leva hälsosamt sägs ligga bakom. Mätningen visar dock en liten uppgång i intresset för fest just i Ungdomsbarometern 2019. Trendbrott?

Trygghetssökande
Curlingföräldrar och en osäker omvärld har gjort att Generation Z söker trygghet och kontroll i en större utsträckning än 80-talister, skrivet rapportförfattarna. Enligt undersökningen har de ett större behov av information i förväg, prioriterar en fast lön och en trygg anställning och samtidigt få flexibla arbetstider. Rapportförfattarna spår att generationen behöver chefer som styr dem med aktivt ledarskap.

Stressade
En tydlig trend de senaste åren är att ungas intresse för hälsa och att leva hälsosamt ökar, samtidigt upplever de stress och omgivningens förväntningar i en större utsträckning än tidigare generationer. Den psykiska ohälsan har dubblats bland 10-17-åringar. Rapportförfattarna nämner sociala medier, försenat vuxenblivande och mindre fysiskt umgänge som drivkrafter. Nästan varannan respondent uppger att de tränar för att motverka stressen.

Ensamma
Fler gymnasieelever tycker att vännerna är det viktigaste i livet i dag (65%), jämfört med när den första mätningen gjordes 1995 (59%). Samtidigt har digitaliseringen bidragit till att unga inte träffar sina vänner lika ofta, i alla fall fysiskt. Intresset för att träffa nya människor har också gått ner de senaste 20 åren. Att fler unga tycker att livet är ensamt, meningslöst och svårt.

Snälla
Att vara rolig och omtänksam toppar listan över vilka egenskaper som är mest eftersträvansvärda, även om det förstnämnda minskat med nästan tio procentenheter på knappt lika många år.

Heterogena
Skillnaderna inom Generation Z är större än tidigare ungdomsgenerationer. Det märks i medievanor, intressen, subkulturer och värderingar. Rapportförfattarna härleder utvecklingen till framväxten av sociala medier och en alltmer fragmenterad mediekonsumtion.

Viktigaste identiteterna

Kvinnor
1) Feminist
2) Antirasist
3) Hundmänniska
4) Miljövän
5) Foodie

34) Gamer

Män
1) Gamer
2) Antirasist
3) Datanörd
4) Livsnjutare
5) Festare

34) Feminist


Viktigaste samhällsfrågorna
Miljö och klimat 55 %
Ökade resurser till sjukvård och omsorg 51 %
Ökad jämställdhet 40 %
Ökade resurser till polisen och brottsbekämpning 36 %
Ökade resurser till skolan 35 %
Att motverka rasism 33 %
Minskad arbetslöshet 28 %
Förbättrad integration 26 %
Sänkta Skatter 23 %
Motverka terrorism 22 %

Ungdomsbarometern 2020 är en digital enkätundersökning som genomfördes mellan den 3:e och 29:e oktober 2019. 

Andreas Rågsjö Thorell

Webbredaktör

andreas.thorell@resume.se

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.