söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Rapporter

Låg tillit till institutioner i Sverige jämfört med resten av världen, enligt rapport

Publicerad: 18 januari 2023, 11:00

Richard Edelman på World Economic Forum 2011.

Foto: Skärmdump + Michael Wuertenberg, Copyright by World Economic Forum

I Edelmans årliga rapport kring tillit i världen visar att institutioner har allt lägre tillit. Fler än hälften tycker dessutom att deras land är mer splittrat än tidigare, och Sverige räknas till ett av sex länder som är allvarligt polariserade.

Ämnen i artikeln:

EdelmanUndersökningNyheterPR

Alicia Price

alicia.price@resume.se


Edelman trust barometer har getts ut årligen av pr-firman Edelman sedan millennieskiftet och mäter tillit i olika institutioner och samhällsledare globalt. Resultaten för den senaste rapporten visar mer polarisering och baseras på svar från 32,000 respondenter i 28 länder.

62 procent litar på näringslivet, 59 procent på icke-statliga organisationer, 51 procent på regeringen och 50 procent på media. I Sverige litar dock 54 procent på näringslivet och 57 procent på regeringen. För medier och icke-statliga organisationer är siffrorna för Sverige 41 respektive 44 procent.

63 procent uppger att de köper från eller förespråkar varumärken baserat på värderingar, och företag förväntas göra mer i frågor som klimatförändringar, ekonomisk ojämlikhet och kompetensutveckling av arbetsstyrkan. Bara omkring 8 procent tycker att näringslivet gör för mycket i dessa frågor, medan mer än 50 procent tycker företagen inte gör tillräckligt mycket inom samma frågor. Samtidigt anser man att näringslivet är kompetenta och de får höga poäng på den etiska skalan, och näringslivet är den mest pålitliga institutionen framför både regering och icke-statliga organisationer. 

Globalt anser 68 procent att varumärken skulle kunna förena och förstärka den sociala sammanhållningen, men i Sverige är siffran 49 procent. 71 procent menar att vd:ar bör avsluta annonsinvesteringar på plattformar som sprider desinformation. 

Richard Edelman, vd för Edelman, menar att företag bör ta fasta på detta. I en artikel skriver han:

”Gör mångfald, jämlikhet och inkludering en bärande del av din globala affärsstrategi (...) och håll splittrande krafter ansvariga. Avsluta annonsinvesteringar i plattformar som sprider desinformation, prata inte med medier som sprider konspirationsteorier, och stå upp mot politiker som försöker påverka dig,” skriver han.

”Men jobba med och inte mot regeringen. Speciellt kring policyer som höjer levnadsstandarden. (...) Det innebär också partnerskap med regeringen i fler frågor, som integritet och säkerhet, geopolitik, och övervakning av nya marknader som krypto.”

Bara 40 procent tror att de själva och deras familj kommer ha det bättre ekonomiskt om fem år, en minskning sedan förra året med 10 punkter. Det är också fler som oroar sig för att förlora jobbet, 89 procent (2022: 85 procent). 76 procent är oroliga för klimatförändringar och 72 procent för kärnvapenkrig. Även mat- och elbrist oroar många, 67 respektive 66 procent.

Både regeringen och medier anses vara en källa till felinformation snarare än en pålitlig källa. 46 procent anser att regeringen ger felaktig eller vilseledande information, medan 39 procent ser regeringen som en källa till pålitlig information. För medier är siffrorna 42 procent på vardera sida, medan 48 respektive 51 procent ser näringslivet och icke-statliga organisationer som pålitliga informationskällor. 

Tillit i olika institutioner 2022 (2021)

Näringsliv/företag: 62 procent (61 procent)

Icke-statliga organisationer: 59 procent (59 procent)

Medier: 50 procent (50 procent)

Regering/staten: 51 procent (52 procent)

Samma trend reflekteras i vilka ledare som anses pålitliga. Lägst hamnar regeringsledare (41 procent) och journalister (47 procent). Även vd:ar har lågt förtroende, lägre än 2022 med 48 procent. Mest pålitliga anses vetenskapsmän (76 procent), kollegor (73 procent) och den egna vd:n (64 procent) vara. 

De som är bland de 25 procent som tjänar bäst har högre tillit än de 25 procent som tjänar sämst. Skillnaden är 15 punkter globalt, och störst skillnad mellan hög- och låginkomsttagare är i Thailand och USA.

Polarisering är ett stort problem för många länder. Edelman identifierar sex länder som är allvarligt polariserade, bland annat Sverige, Spanien, USA och Argentina, som är mest polariserat. I riskzonen ligger också Frankrike, Brasilien, Tyskland och Italien. Man ser också att de länder som är mer polariserade har lägre tillit till institutioner. 

I Sverige anser 73 procent att det är mer polariserat i dag än tidigare. Den globala siffran är 53 procent, där Sverige dock inte är inräknade. 

Bland grupper som man anser bidrar till splittringen identifierar 62 procent gruppen ”rika och mäktiga”, 61 procent fientliga stater, och 49 procent regeringsledare. Företagsledare, ledare för icke-statliga organisationer, och lärare anses vara de grupper som motverkar splittring mest. 

67 procent uppger att de litar på Världshälsoorganisationen WHO, medan FN och EU har lägre siffror – 59 respektive 56 procents tillit. 

Bland nyhetskällor är sökmotorer de som flest litar på, med 63 procent. Därefter följer traditionella medier (59 procent), medan sociala medier har låg tillit globalt (41 procent) och ännu lägre i Sverige, med endast 19 procents tillit.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev