måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Rapporter

Rapport: Så kan marknadschefen ta tillbaka sitt mandat

Publicerad: 13 augusti 2021, 08:00

Foto: FG Trade

Marknadsföring har växt i betydelse under pandemin. Samtidigt ses marknadsföring alltjämt som en stöttepelare till försäljningsavdelningen, skriver Forrester i en ny rapport.


Alicia Price

alicia.price@resume.se


Rapporten är en sammanställning av olika undersökningar och över 36 intervjuer med marknadschefer och seniora marknadsförare.

Bara 19 procent av vd:ar väljer marknadschefen som en kritisk del av teamet. 57 respektive 56 procent väljer i stället ekonomichefen eller den operativa chefen, enligt Forresters sammanställning. Samtidigt genomgår marknadschefen en förtroendekris. En intervjuad marknadschef sa att ”problemet med min roll är att alla tror att de vet mer än jag.”

Vd:ars svar på frågan ”Vilken roll är avgörande för din organisation?”

Foto: Faksimil, Forrester-rapport

Orsakerna är flera. Marknadschefer måste följa med i den digitala utvecklingen och utveckla nya tekniker för marknadsföring. Annars riskerar marknadschefen att bli ersatt av en digital chef (CDO). 

En ljusglimt under pandemin har varit att vikten av god marknadsföring blir tydligare. 72 procent av de tillfrågade marknadsförarna svarade att deras roll har blivit viktigare under pandemin. Genom det ökade behovet av marknadsföring så har marknadschefens mandat ökat, enligt rapporten. För att det ska ge frukt måste marknadsföringen bli kund-besatt, vilket Forrester menar kan uppnås genom tre strategier.

Höj upp marknadsföringen. Som en lösning skriver rapportförfattarna att all interaktion med kunden, via försäljning, reklam, prissättning och media, ska ses som en del av marknadsföringen. Marknadschefen behöver behärska allt ifrån prissättning till distribution till media för att bli framgångsrik och skapa en god kundupplevelse. Här är samarbete med strategichefen, CSO, och den operativa chefen avgörande, enligt rapporten.

Utveckla marknadsföringen. Det kräver att marknadsföringen är ”up-to-date” med de senaste teknikerna och det digitala landskapet. Beroende på företagets behov kommer marknadschefens roll här variera – men kunskap kring områden som artificiell intelligens digital integritet och datastrategi kommer vara avgörande. Att använda sig av partnerskap, menar rapporten, är ett sätt att säkerställa att marknadsföringen kan ligga i framkant. Jobba med IT och den digitala chefen.

Bevisa marknadsföringens värde. Genom mätbara resultat ökar vd:ns förtroende för marknadschefen. Visa konkreta resultat, som försäljningssiffror, av kundernas engagemang. Värdet av marknadsföringen ökar om den höjs och utvecklas, men marknadschefens förmåga att visa detta värde är avgörande för att få stöd av resten av företagsledningen, enligt rapporten. 

Med hjälp av ekonomichefen och strategichefen kan marknadschefen visa samband och planera långsiktig marknadsföring. Marknadschefer har svårt att bevisa resultat av satsningar. Över 50 procent kunde inte bevisa marknadsföringens effekt på ett kvantitativt sätt, enligt Forresters undersökning. 

Genom att kombinera den klassiska marknadschefens egenskaper som kreativitet med en analytisk förmåga kan man bli en ”komplett marknadsförare”. Rapporten beskriver det som att bottna i analys, men drivas av nyfikenhet. 

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev