Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Vi tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja att boka om till ett annat utbildningstillfälle eller annan utbildning som anordnas av Resumé Akademi. Vid ombokning 1-14 dagar innan kursstart faktureras en ombokningsavgift på 700 kronor exklusive moms. Deltagaren skall meddela Resumé Akademi skriftligen om ombokning eller byte av deltagare önskas senast innan utbildningsstart. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från Resumé Akademi.

Mervärdesskatt
Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag. Det gäller även kursdeltagarna vars verksamhet finns i utlandet, eftersom utbildningen genomförs i Sverige.


Alla utbildningar