Dela sidan:

Tiden då framgång på Facebook och Instagram mättes genom räckvidd är förbi. Nu är det konverteringar och försäljning som räknas. Det finns stora möjligheter att driva försäljning genom dessa kanaler givet att man vet vilka förutsättningar, begränsningar och tekniska lösningar som man bör använda. För att Facebook och Instagram (Instagram ägs av Facebook och annonserna skapas i samma verktyg och på samma sätt som man gör på Facebook) ska bli plattformar som bidrar till ett ökat affärsvärde krävs en för att nå rätt målgrupp med ett passande budskap.  

Denna utbildning syftar till att ge dig förståelse för hur Facebook och Instagram som digital annonsplattform fungerar och vad du behöver tänka på när du tar fram strategi, målsättning, planering, val av annonsformat och budget.

DU FÅR PÅ ETT ÖVERGRIPANDE PLAN LÄRA DIG:
- Facebook- och Instagram-plattformarna med fokus på relevanta delar för kursen
- Framtagande av strategi, målsättningar och planering.
- Val av annonsformat med fokus på olika målsättningar
- En övergripande förståelse för bild-, video-, länk- och karusellannonser.
- Strategi och förståelse gällande skapandet av olika målgrupper
- Möjligheten att nå attraktiva målgrupper genom att använda din existerande kund- eller användardata
- Facebook och Instagram framöver, trender, nya funktioner och användarbeteende
- Inspiration och insikter för att utveckla ditt arbete med Facebookannonsering

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
- Marknadschefer
- Social Media Managers
- Conversion Managers
- Webbredaktörer
- Site owners (med ansvar för betalda kanaler)
- E-handlare
- Paid Media Managers

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna:

- Förståelse för Facebook och Instagram som kanaler
- God insikt i vilka val som ger effekt på Facebook- och Instagram-annonsering
- Förståelse för skillnaden mellan olika annonsformat
- Konkreta råd för framtagande av strategi och planering
- Insikt i skapandet av relevanta målgrupper
- Vägledning i målsättning, analys och optimering
- Förståelse för vilka annonsformat Facebook och Instagram premierar framöver

Anmäl dig här »

PROGRAM

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Presentation av deltagare (namn, jobb och kort syfte med kursen) samt presentation av kursledare

 • Introduktion till dagen samt genomgång av agenda och kunskaper man kan räkna med att få med sig efter dagens slut

09.30–10.30 Facebook- och Instagramplattformen

 • Introduktion till Facebook och Instagram som plattform

 • Strategi, arbetsmetodik och olika syften med annonsering

 • Vikten av bildmaterial och kreativitet

 • Presentation av Facebooks annonseringsverktyg samt de olika delarna som verktyget består av

10.30–10.45 Kaffe

10.45–12.00 Målgrupp och annonsformat    

 • Definiera rätt målsättning kopplat till ditt syfte

 • Genomgång av olika annonsformat och vilka annonsformat som är mest lämpade för olika målsättningar

 • Genomgång av målgrupper

 • Facebook Pixel och Custom Audience

12.00–13.00 Lunch

13.00-14.30 Operativt arbete med annonsering

 • Skapa en kampanj utifrån målsättning

 • Skapa olika annonsformat

 • Skapa olika målgrupper

 • Framtagandet av Facebook Pixel

 • Gemensamt sätta upp en annonskampanj

 • Genomgång av alternativa metoder för att publicera annonser

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.45  Case: Från idé till analys

 • Gruppövning: I grupper om 3 personer skapa en strategi för en annonskampanj på Facebook

 • Gemensam genomgång av de olika förslagen och diskussion kring alternativa läsningar

15.45-16.30 Sammanfattning och nästa steg

 • Genomgång av dagens innehåll

 • Diskussion i grupp om dagen

 • Förslag på nästa steg för att implementera lärdomar

Information

 • Datum: 1 augusti 2018
 • Tid: 09.00–17.00
 • Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
 • Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:           Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

KURSLEDARE

Amalia 
Amalia Thoors
Amalia Thoors är chief marketing officer och partner på Ingager, som hjälper företag att skapa konkreta resultat på Facebook och Instagram. Hon har varit verksam inom marknadsföring i sociala medier under de senaste sex åren och är idag en av Sveriges mest erfarna personer inom området. Med erfarenhet från att ha arbetat med kreativa och affärsdrivande projekt för över 120 olika europeiska varumärken har Amalia lösningar och förslag på de flesta utmaningar inom social media.  

 

Vad tyckte tidigare deltagare?

”Kursen var helt fantastisk. Vilka kompetenta och engagerade föreläsare!”

Åsa Horn, AD/projektledare, StudioArt Print Dalarna AB 

 

annonsera på facebook

”En mycket bra kurs - tydligt och lätt och ta till sig. Kursledarnas kompetens var riktigt imponerande."

Sofia Green, Art Director, StudioArt Print Dalarna AB

 

Alla utbildningar