Dela sidan:

Den här utbildningen handlar om de olika alternativen som finns när det gäller att få rätt läsare och tittare att hitta till ditt innehåll. Vi går igenom skillnader mellan de olika kanalerna och hur man mäter effekten av dem. Du får veta allt du behöver veta för att kunna lägga upp, kvantifiera och strukturera din content marketing-strategi. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Olika kanaler och distributionssätt för content marketing – till exempel nyhetsbrev, innehållsrekommendationer, sociala medier, bloggar, SEO/SEM, kundtidningar med flera.
– Evolutionen av digitalt innehåll för företag
– Vilket innehåll som passar i vilken typ av kanal och för vilket syfte
– De olika distributionssättens för- och nackdelar
– Tar lärdom av publicister när det gäller att skapa en content marketing strategi
– Vikten av att äga kommunikationen i dagens digitala landskap
– Kunna sätta upp diverse mätbara KPIer för dina aktiviteter och hur du bör utvärdera dessa
– Hur du bör arbeta med olika typer av kanaler samt allokering av budget
– Trender för framtidens marknadsföring och Adblockers påverkan 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller är ansvariga för content marketing, till exempel:
– Marknadschefer och marknadsförare
– Kommunikationschefer och kommunikatörer
– Andra personer som vill öka inflödet av leads till företaget

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få förståelse för vilka alternativ som finns för att distribuera innehåll och för hur man kan optimera sitt innehåll så att distributionen fungerar.

Anmäl dig här »

PROGRAM

09.00–09.15 Välkomnande, introduktion av agenda samt presentation av deltagare och kursledare

9.15-10.00  Evolutionen av Content Marketing och digitalt innehåll
För att kunna förstå sig på hur och varför man ska arbeta med Content Marketing måste man förstå hur det utvecklats och hur företag har använt innehåll traditionellt sätt digitalt för att informera, egnagera och driva trafik. I denna del av kursen går vi igenom olika sätt att arbeta med innehåll, klargör definitioner och blickar framåt varför alla företag bör arbeta med denna typ av strategi.   

10.00 Fika

10.15-12.00 Ett engagera är nyckeln – lärdomar från publicister
Engagemang är nyckeln när det gäller Content Marketing. Det finns dock många saker man bör ha i åtanke. Vem är det man vill nå, var vill man nå dem och hur bör man anpassa innehållet för olika kanaler? Publicister är bäst när det gäller att engagera olika typer av målgrupper och äga kommunikationen. I denna del av kursen går vi igenom lärdomar och verktyg som företag kan lära sig av publicister och direkt anknyta till sin egna verksamhet.

12.00-13.00 Lunch

13.00- 13.30 Så formulerar och kvantifierar du en lyckad contentstrategi som är kopplad till din affär
Content Marketing är en strategi och därav krävs det planering både för hur man exikverar, utvärderar och mäter dess effekt. Hur bör man tänka när det gäller distribution.? Hur kan man arbeta med Content Marketing för olika typer av målgrupper, organiskt/köpt i olika typer av medier? I denna del av kursen fokuseras vi på sociala medier, sök, nyhetsbrev och andra publicistiska nativelösningar med fokus på distribution.

13.30-14.15 Så distribuerar du ditt innehåll samt mäter dess effekt
Det är en sak att ha en distributionsstrategi, men hur mäter man effekten av distribution när det gäller Content Marketing. Vad kan man förvänta sig? Hur bör man mäta? I denna del av kursen går vi igenom nyckeltal och KPIer som bör användas i olika typer av strategier. 

14.15-14.30 Kaffe

14.30-15.30 De olika distributionssättens för- och nackdelar
Olika typer av distributionslösningar har olika typer av passande innehåll, målgrupper och samt olika syften. I denna del av kursen går vi igenom vad man bör tänka på, hur man bör tänka gällande prissättning samt andra för och nackdelar.   

15.30-16.30 Casestudier
Tre olika case presenteras där vi knyter an alla lärdomar från kursens tidigare innehåll. 

16.30-17.00 Avrundning och sammanfattning

Information


Anmäl dig här »

Ytterligare kurstillfällen


 

KURSLEDARE 

Content marketing  strategi


Henric Smolak

Henric Smolak är Chief Revenue Officer och partner på Strossle. Han har utvecklat Strossles kommersiella affär och är en content marketing- och native advertising-specialist. 

Vad tyckte tidigare deltagare?

marieEn mycket intressant och lärorik kurs med trevliga kursledare! Har fått ett nytt tänk kring hur vi som företag bör profilera oss

Marie Kroon, marknadskoordinator, Teltek

mia”Mycket bra
kurs som hade en bra blandning mellan teori och workshop!”

Mia Seipel, Creative Director, Boob Design AB

Alla utbildningar