Dela sidan:

All data som direkt eller indirekt kan knytas till en identifierad eller identifierbar fysisk person – exempelvis namn, telefonnummer, e-post, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, online-identifikatorer och IP-adresser – utgör personuppgifter. Företag och organisationer som på något sätt hanterar sådana data/upplysningar har rättsliga skyldigheter, vilka direkt kommer att påverkas av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Utbildningen går igenom de viktigaste förändringarna och ger dig verktygen för att förbereda din organisation för regelefterlevnad och seriös hantering av kundregister, CRM, e-postdatabaser, personalinformation med mera.

Du får även en inblick i vilka praktiska verktyg som kan användas för att underlätta personuppgiftshantingen i den dagliga verksamheten, med särskild fokus på kommunikationsintensiva företag.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Grundläggande om personuppgiftshantering
– Från svensk lagstiftning till EU-förordning
– Huvudsakliga ansvarsområden vid personuppgiftshantering
– Den registrerades rättigheter
– Informationskrav vid insamling och i förhållande till registrerade
– Vad som krävs för Giltigt samtycke till personuppgiftsbehandling
– Direktmarknadsföring – vad gäller?
– Insamling av uppgifter vid kampanjer
– ”Rätten att bli glömd” – begäran om radering från enskild
– Rutiner för löpande personuppgiftshantering
– Personuppgiftspolicy
– Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
– Tillsyn och skärpta sanktioner
– Kontakt med svensk tillsynsmyndighet – om din personuppgiftshantering granskas

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Företag eller organisationer som i någon utsträckning behandlar personuppgifter som ett led i verksamheten, till exempel:
– Personuppgiftsansvariga (behandlar personuppgifter för egen räkning)
– Personuppgiftsbiträden (behandlar personuppgifter för annan/kund)
– Kommunikationsintensiva företag som i någon utsträckning hanterar personuppgifter som ett led i näringsverksamhet

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Som kursdeltagare får du
– Grundläggande förståelse för lagstifning som hanterar personuppgifter
– Praktiska tips för att kunna förbereda den egna organisationen
– Information om tillåten och otillåten personuppgiftshantering för marknadsföringsändamål
– Kunskap om tillsyn och sanktioner vid överträdelse
– Insyn i vilka praktiska hjälpmedel som kan användas, till exempel IT-stöd

Anmäl dig här »

PROGRAM 

09.00 – 10.30 Introduktion, allmänt om personuppgifter och GDPR, från svensk lagstiftning till EU-förordning
 
10.30 – 11.00
Kaffe
 
11.00 – 12.30 
GDPR forts., informationskrav vid insamling av personuppgifter, registrerades rättigheter, rutiner för löpande hantering m.m.
 
12.30 – 13.30 
Lunch
 
13:30 – 14:30 
Personuppgiftshantering för direktmarknadsföring, insamling vid kampanjer, opt-in / opt-out, personuppgiftspolicy mm.
 
14.30- 15.00 
Kaffe
 
15.00 - 16.15 
Praktiska hänsyn i din verksamhet, genomgång av digitalt hjälpverktyg med samarbetspartner [TBA]
 
16.15 - 17.00 
Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, granskning, skärpta sanktioner, kontakter med svensk tillsynsmyndighet mm.

Information

  • Datum: 7 februari 2018
  • Tid: 09.00–17.00
  • Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
  • Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
  • Kontakt: Magnus Norrman
    magnus.norrman@resume.se
    070 729 37 21

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Henrik Palmcrantz
Henrik Palmcrantz är
 jurist på Advokatfirman MarLaw. Han har flerårig erfarenhet som juridiskt ombud och som bolagsjuristkonsult, med särskild inriktning på marknads- och immaterialrätt, IT-avtalsrätt och allmän kommersiell IT-rätt, inkluderat dataskydd, i nära samarbete med allt ifrån lokala mindre aktörer till internationella storföretag aktiva inom branscher såsom IT- och telekom, detaljhandel, konsumentelektronik, IT- och mobil plattformsutveckling, media, marknadsföring och PR. Genom Advokatfirman MarLaw är Alexander verksam som biträde och ombud vid förhandling och tvistlösning, process inför domstol, myndigheter och vid näringslivsorgan. Han är anlitad som föreläsare internt hos företag och vid utbildningsinstitut.

 

Alla utbildningar