Dela sidan:

För att säkerställa talangförsörjningen, engagemanget och prestationen i företaget krävs det att man arbetar lika professionellt med sitt arbetsgivarvarumärke som med verksamhetens övriga varumärken. Rätt medarbetare är avgörande för att nå sina mål och sin vision. Och lika viktigt som att attrahera talanger är det att engagera och utveckla befintliga.

Idag väljer kunder och medarbetare inte endast ett företag utifrån vad det gör utan även varför och hur de gör det. Insidan av företaget har blivit utsidan. Att ha rätt medarbetare är avgörande för att skapa kundlojalitet, nå sina mål och sin vision. Det gäller dock inte bara att attrahera rätt talanger utan också engagera, utveckla och behålla de befintliga. 

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad som gör att du attraherar och behåller talangerna
 • Att identifiera dina viktigaste målgrupper på talangmarknaden och ta fram personas
 • Slagkraftiga och autentiska medarbetarerbjudanden
 • Hur du gör en employee journey mapping och identifierar era kandidaters och medarbetares alla kontakter med er som arbetsgivare och därigenom tydliggör era viktigaste kommunikationsutmaningar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Kommunikationschefer och kommunikatörer
 • Marknadschefer och marknadsförare
 • HR-chefer och HR-specialister
 • Affärs- och verksamhetschefer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap och förståelse för hur du arbetar med employer branding, employee journey och employee experience
 • Lära dig hur du identifierar era viktigaste målgrupper på talangmarknaden och kommunicerar med dessa
 • Kunskap och inspiration i hur du kan arbeta strategiskt och taktiskt med ditt arbetsgivarvarumärke
 • Kunskaper i hur du gör en employee journey mapping och hur den kan ligga till grund för att attrahera rätt talanger och skapa ambassadörer av befintliga
 • Plan för hur du kan ta nästa steg i din verksamhet
Anmäl dig här »

PROGRAM 

09.00 Välkomnande och introduktion

- Presentation av deltagarna
- Introduktion till dagen
- Mål och syfte

09.30 Employer Branding, Employee Journey och Employee Experience
- Introduktion till begreppen
- Trender
- ROI och Employer Branding

10.15 Kaffe

10.30 Talangmålgrupper, personas och Employer Value Proposition 
- Generation ”Connect”
- Målgrupper på talangmarknaden och personas
- Unika försäljningsargument som arbetsgivare
- Positionering på arbetsmarknaden

11.15 Syfte och de unika med arbetsplatsen [övning]
- Skapa ett Employer Value Proposition (EVP) light

12.00 Lunch

13.00 Employee Experience och Employee Journey Mapping
- Introduktion till begreppen
- Case

13.45 Employee Journey Mapping [övning]
- Praktisk övning i att göra sitt eget företags EJM (faser, kanaler, och kontaktpunkter). – Hur kan vi kvalitetssäkra medarbetarupplevelsen?

14.30 Kaffe

14.45 forts Employee Journey Mapping [övning]
- Feedback och lärdomar
- Hur mäter vi medarbetarupplevelsen?

15.30 Vilka utmaningar har min organisation? [reflektion]

16.00 Sammanfattning av dagen och frågor
- Tips och råd för att lyckas hemma

Information

 • Datum: 14 januari 2020
 • Tid: 09.00-16.30
 • Plats: Stockholm City
 • Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:             Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

Ytterligare kurstillfällen


 

KURSLEDARE

Kursledare Fredrik Stranne

Fredrik Stranne
Fredrik Stranne är vd och Senior Adviser inom employer branding och employee engagement på kommunikationsbyrån Coreworkers. Fredrik är beteendevetare i grunden och har varit HR-chef och Head of Employer Branding på Arla Foods. Han är en pionjär inom området och var redan 2001 forskarstipendiat på Wharton School Of Business i Philadelphia inom Talent Management och Employer Branding. De senaste 12 åren har Fredrik hjälpt över 100 verksamheter i Sverige med strategisk, taktisk och operativ employer branding, bland annat IKEA, King, SEB, Lantmännen, PwC, Regeringskansliet, Akademiska Sjukhuset, Svenska Spel, Axfood, IKANO, Telia Company, Sveriges Radio, SVT, H&M, Atlas Copco, Cramo, DLA Piper, Stena Koncernen, Stockholms Stad och Preem.

Vad tyckte tidigare deltagare?

Kurs i employer branding”Oerhört kunnig kursledare som inspirerar till ett framtida lyckat HR-arbete.”

Birgitta Holmin, head of Knowledge Management, Wistrand Advokatbyrå

Alla utbildningar