Tiden då framgång på Facebook och Instagram mättes genom räckvidd är förbi. Nu är det konverteringar och försäljning som räknas. Det finns stora möjligheter att driva försäljning genom dessa kanaler givet att man vet vilka förutsättningar, begränsningar och tekniska lösningar som man bör använda. För att Facebook och Instagram (Instagram ägs av Facebook och annonserna skapas i samma verktyg och på samma sätt som man gör på Facebook) ska bli plattformar som bidrar till ett ökat affärsvärde krävs en för att nå rätt målgrupp med ett passande budskap.  

Denna utbildning syftar till att ge dig förståelse för hur Facebook och Instagram som digital annonsplattform fungerar och vad du behöver tänka på när du tar fram strategi, målsättning, planering, val av annonsformat och budget.
 
DU FÅR LÄRA DIG:
– Facebook- och Instagram-plattformarna med fokus på relevanta delar för kursen
– Framtagande av strategi, målsättningar och planering.
– Val av annonsformat med fokus på olika målsättningar
– Bild-, video-, länk- och karusellannonser.
– Skapandet av olika målgrupper
– Möjligheten att nå attraktiva målgrupper genom att använda din existerande kund- eller användardata
– Facebook och Instagram framöver, trender, nya funktioner och användarbeteende
 
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Marknadschefer
– Social Media Managers
– Conversion Managers
– Webbredaktörer
– Site owners (med ansvar för betalda kanaler)
– E-handlare
– Paid Media Managers
 
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna:
– Förståelse för Facebook och Instagram som kanaler
– God insikt i vilka val som ger effekt på Facebook- och Instagram-annonsering
– Förståelse för skillnaden mellan olika annonsformat
– Konkreta råd för framtagande av strategi och planering
– Insikt i skapandet av relevanta målgrupper
– Vägledning i målsättning, analys och optimering
– Förståelse för vilka annonsformat Facebook och Instagram premierar framöver
 

 anmäl dig här

PROGRAM

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion
–      Introduktion till dagen, genomgång av agenda.
–      Presentation av deltagare och kursledare
 
09.30–10.30 Facebook och Instagramplattformen
–      Introduktion till Facebook och Instagram som plattform
–      Möjligheter och utmaningar för annonsering på Facebook och Instagram
–      Strategi för, och syfte med, annonsering
 
10.30–10.45 Kaffe
 
10.45–12.00 Operativt arbete med annonsering
–      Introduktion till Power Editor och Ads Manager
–      Definition av målgrupp och skapande av målgrupper
 
12.00–13.00 Lunch
 
13,00-14,30 Målgrupp och annonsformat
-       Vilket annonsformat passar bäst till din målgrupp
-       Rikta rätt annonser mot rätt målgrupp 
-       Lär dig använda din existerande data för att nå nya kunder
-       Analys av annonsering och optimering baserat på insikter
 
14,30-14,45 Kaffe
 
14,45-15,45  Case: Från idé till analys
-       Gruppövning

15,45-16,30 Sammanfattning och nästa steg
-       Genomgång av dagens innehåll
-       Diskussion i grupp om dagen
-       Förslag på nästa steg för deltagarna för att kunna implementera lärdomar

Anmäl dig här >>

Information

Datum: 16 maj 2017
Tid: 09.00–17.00 
Plats:  Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@resume.se
070 729 37 21

 

KURSLEDARE

Amalia 
Amalia Thoors
Amalia Thoors är chief marketing officer och partner på Ingager, som hjälper företag att skapa konkreta resultat på Facebook och Instagram. Hon har varit verksam inom marknadsföring i sociala medier under de senaste sex åren och är idag en av Sveriges mest erfarna personer inom området. Med erfarenhet från att ha arbetat med kreativa och affärsdrivande projekt för över 120 olika europeiska varumärken har Amalia lösningar och förslag på de flesta utmaningar inom social media.  

Simon
Simon Beyer
Simon Beyer är chief strategy officer på Ingager. Han är en flitigt anlitad föredragshållare inom digital transmission och framtiden för sociala medier i Sverige. Simon arbetar med att förstå den digitala utveckling som sker runt om i världen och konkretisera detta till genomförbara actions för varumärken på den europeiska marknaden. Under de senaste nio åren har Simon arbetat med strategi- och marknadsfrågor inom företag som Google, Philips och Bonnier.

 

Alla utbildningar