Dela sidan:

Vi går igenom de grundläggande stegen mot en första hållbarhetsredovisning och implementering av en strategisk arbetsprocess. Du kommer att få börja identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är era viktigaste att redovisa med verktyg för omvärldsanalys, undersökning av er värdekedja och kartläggning av era intressenter.

Utbildningen går också igenom nya lagkrav och ger en överblick av ramverk som kan vara användbara i ert arbete, men framför allt arbetar vi praktiskt med metoder som du kan använda efter utbildningen. Det är en interaktiv utbildning där du som deltagare har stor möjlighet att ställa frågor och göra praktiska övningar som utgår ifrån din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Trender och krav kring hållbarhetsredovisning
 • Affärsnyttan med hållbarhetsredovisning, riskhantering och personalperspektiv
 • Viktiga steg i en effektiv arbetsprocess
 • Effektiv omvärldsanalys, verktyg som erbjuder genvägar
 • Analys av värdekedja och viktiga hållbarhetsfrågor i den
 • Överblick av intressenter och viktiga hållbarhetsfrågor för dem
 • Prioritering av hållbarhetsfrågor att redovisa
 • Insamling och presentation av data
 • Olika ramverk hur de kan bli verktyg i implementering och kommunikation
 • Reflektion kring ert företags styrkor och svagheter

griUtbildningen genomförs i samarbete Aktuell Hållbarhet Utbildning. Aktuell
Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande aktör inom hållbarhetsutbildning. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig till dig som är ny inom hållbarhetsredovisning och behöver kunskap för att komma igång.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få kunskap och handfasta tips på steg och metoder för att arbeta fram en hållbarhetsredovisning. Utbildningen ska ge dig en bra överblick, en god bild av vad man bör fokusera på, samt illustrativa och tydliga exempel.

Anmäl dig här »

PROGRAM 

 

9.00    Välkomna och introduktion

9.10    Trender och krav kring hållbarhetsredovisning
Hur förändras landskapet, vilka är de yttre kraven och förväntningarna?

9.30    Affärsnyttan med hållbarhetsredovisning, riskhantering och personalperspektiv
Hur kan ditt företag vinna på att hållbarhetsredovisa? Hur kan hållbarhetsredovisning leda till bättre riskhantering och ökat personalengagemang?

9.50    Viktiga steg i en effektiv arbetsprocess
Vi går igenom vilka steg ni bör planera för och hur de kan utföras.

10.00    PAUS

10.20    Effektiv omvärldsanalys, verktyg som erbjuder genvägar
Det finns många verktyg för att hamna rätt med sin hållbarhetsredovisning, vi tipsar om metoder och genvägar.

10.45    Analys av värdekedja och viktiga hållbarhetsfrågor i den
Vi granskar värdekedjan och vad den säger oss om frågor och avgränsning av hållbarhetsredovisning.

11.45    Överblick av intressenter och deras viktiga hållbarhetsfrågor
Intressenter är en värdefull källa som kan hjälpa er med er hållbarhetsredovisning, vi samtalar om hur.

12.00    LUNCH

13.00    Forts. intressenter

14.00    Prioritering av hållbarhetsfrågor att redovisa
Less is more, vi resonerar om metoder för att prioritera och avgränsa er hållbarhetsredovisning.

15.00    PAUS

15.15    Insamling och presentation av data
- Hur kan datainsamling gå till?
- Vilka är de vanliga fallgroparna och vilka verktyg finns?

15.45    Olika ramverk hur de kan bli verktyg i implementering och kommunikation
Vi ger en effektiv överblick över många olika ramverk och hur ni kan förhålla er till den stora mängd olika ramverk och riktlinjer som finns.

16.30    Reflektion och frågor
Vi avslutar dagen med att göra en kort analys av ert nuläge, era styrkor och svagheter, samt besvarar frågor.

17.00    Avslut

Information

 • Datum: 14 februari 2018
 • Tid: 09.00–17.00
 • Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
 • Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg under båda dagarna)
 • Kontakt: Magnus Norrman
  magnus.norrman@resume.se
  070 729 37 21

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

GRI
Ulrika Lagerqvist
Ulrika Lagerqvist är seniorkonsult och projektledare på Enact Sustainable Strategies. Hon har många års erfarenhet som rådgivare inom hållbarhetsfrågor, speciellt med tonvikt på kommunikation och rapportering.  Ulrika har dessutom lett många projekt med fokus på utbildning, mänskliga rättigheter och intressentrelationer. Ulrika startade upp nätverket ”The Swedish Network for Business and Human Rights” (ett svenskt företagsnätverk om företag och mänskliga rättigheter) och under sin tid på Enact har hon agerat rådgivare för en lång rad företag och organisationer som AstraZeneca, Electrolux, Volvo Cars, Svenska institutet och Swedbank. Till Enact kom Ulrika från rollen som kommunikationschef för ett företag inom fastighetsbranschen.

GRI
Markus Forster
 
Markus Forster jobbar som konsult på Enact. Han stöttar organisationer och företag från olika sektorer med hållbarhetsredovisning enligt GRI, intressentdialog samt insamling och analys av hållbarhetsdata. Markus är utbildad och certifierad inom världens ledande system för hantering och insamling av icke-finansiell data till hållbarhetsredovisning (Enablon).

 

  

 

Alla utbildningar