Dela sidan:

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 
– Hur du utformar inhousebyråns uppdrag utifrån företagets behov och mål
– Hur du skapar en effektiv beställningsprocess för att optimera dina uppdrag
– Hur du kommunicerar och förankrar inhousebyråns uppdrag i företaget
– Hur du skapar en effektiv intern arbetsprocess och kan leverera på de uppdrag som kommer in
– Hur den kreativa processen kan se ut
– Hur du bygger upp inhousebyråns eget varumärke internt
– Hur du skapar en god relation mellan inhousebyrån och de externa byråerna
– Den ekonomiska styrningen och hur du mäter inhousebyråns presentation
– Hur du kan skapa en konkret handlingsplan för att komma igång utifrån ditt företags behov 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL DIG SOM:
– Funderar på att starta upp en inhousebyrå
– Vill öka kvalitet, kreativitet, effektivitet och effekt inom din inhousebyrå
– Vill växla upp inhousebyrå-verksamheten och ta hem mer från din externa byrå 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få ökad kunskap och förståelse för hur du kan starta och bygga din egen inhousebyrå samt optimera dina processer internt såväl som externt.

Anmäl dig här »

PROGRAM

DAG 1:

 09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion
 • Syfte
 • Förväntningar 

09.15 Inhousebyråns uppdrag

 • Hur du formulerar inhousebyråns uppdrag utifrån verksamhetens behov och mål
 • Hur du kan kommunicera och förankra detta inom företaget

10.15 Kaffe

10.30 Beställningsprocessen och system

 • Hur du styr upp beställningsflödet så att rätt och genomtänkta uppdrag kommer till inhousebyrån
 • De vanligaste beställnings- och ärendehanteringssystem
 • Vilka typer av briefer och andra beställningsdokument som behövs

11.30 Lunch

12.30 Inhousebyråns egna arbetsprocesser
Hur inhousebyråns arbetsprocesser, roller och kompetenser ser ut så att den kan leverera på det uppdrag man har

15.00 Kaffe

15.30 Det kreativa arbetet
Många inhousebyråer tar hem mer och mer av det kreativa arbetet från sina externa byråer eller så har man det uppdraget från början. Vi går igenom hur den kreativa processen kan se ut och idégenerering. 

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

 

DAG 2:

09.00 Välkomnande
Reflektion från första dagen

09.30  Inhousebyråns varumärke
Vi går igenom hur inhousebyrån kan bygga sitt eget varumärke internt

10.15 Kaffe

10.30 Samarbetet med den externa byrån
Hur du skapar en väl fungerande och för verksamheten utvecklande relation till de externa byråer som man samarbetar med.

11.30 Lunch

12.30 Den ekonomiska styrningen
Vi går igenom hur den ekonomiska styrningen kan se ut och tar ställning till:

 • Vilka för- och nackdelar som finns med internfakturering
 • Hur kostnaderna ska fördelas på beställarna
 • Är tidsredovisning nödvändigt?
 • Hur du mäter inhousebyråns prestation

13.30 Gästföreläsning om hur man går från produktionsbyrå till kreativ inhousebyrå
En inhousechef kommer på besök och berättar om hur man tagit sin inhousebyrå från att vara en intern produktionsbyrå till att bli en kreativ inhousebyrå som äger hela företagets varumärke och om vilka utmaningar denna resa inneburit och om hur man driver den idag.

15.00 Kaffe

15.30 Handlingsplan
Dagen avslutas med att varje deltagare arbetar fram en handlingsplan för sin egen del utifrån det som diskuterats under dessa två dagar

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

Information

 • Datum: 5 november - 6 november 2019
 • Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
 • Plats: IVA KonferenscenterGrev Turegatan 16, Stockholm
 • Pris: 17 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:            Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

KURSLEDARE

Håkan
Håkan Bodman
Håkan Bodman arbetar som managementkonsult på Inhouse och är specialiserad på att utveckla inhousebyråer och marknadsavdelningar. Håkan leder nätverksgrupper med inhousebyråchefer och har på så vis fått inblick i ett hundratal inhousebyråverksamheter och ansvarar för den svenska branschkartläggningen av inhousebyråer – InhouseBarometern. Håkan började sin karriär på reklambyrå och har sedan arbetat som varumärkes- och kommunikationskonsult för att sedan följa utvecklingen inom inhousebyråbranschen. Håkan har hjälpt flertalet företag att utveckla sina inhousebyråer, bland annat Fazer, Mekonomen, Trafikverket, SBAB, Telenor, Kommunal, Stockholmsmässan, ATG och Unionen.

Alla utbildningar