Dela sidan:

Den interna kommunikationen pågår hela tiden i en organisation, både genom väl definierade kommunikationskanaler som till exempel intranät, e-post och möten, men också genom cheferna.

Otydlig, vilseledande eller icke befintlig kommunikation bidrar till att skapa ineffektivitet, missnöje och försvagat varumärke internt. Men om man lyckas kommunicera med rätt metoder, i rätt kanaler med tydliga budskap utifrån en genomarbetad strategi kan internkommunikationen vara avgörande för att skapa effektivitet, en engagerande arbetsmiljö och att verksamheten når sina mål.

Dessa två dagar ger dig kunskaper i hur du kan använda och utveckla ditt sätt att kommunicera internt. Utbildningen varvar forskningsbaserad teori med konkreta övningar.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • En metod för att kartlägga ert interna kommunikationssystem – det vill säga vilka era målgrupper är, genom vilka kanaler ni kommunicerar och vilka budskap som skickas genom de olika kanalerna. Allt för att säkerställa att budskapen ger önskad effekt.
 • Hur en strategi för internkommunikation som är tydligt kopplad till verksamhetens övergripande mål kan ha stor betydelse för att få en framgångsrik verksamhet
 • Vilka kommunikationsmetoder och kanaler som lämpar sig bäst för olika budskap, till exempel intranät, e-post och möten, och hur dessa kan kombineras för bästa effekt
 • Hur du kan arbeta för att bidra till att chefer och andra nyckelpersoner i organisationen är mer kommunikativa i sitt ledarskap och därigenom säkerställer att viktiga budskap når fram
 • Att formulera kraftfulla budskap för olika målgrupper
 • Hur du kan stötta cheferna så att de genom sin kommunikation engagerar medarbetarna, vilka med rätt förutsättningar i sin tur blir verksamhetens mest värdefulla ambassadörer
 • Hur du mäter och utvärderar ert interna kommunikationsarbete och hur du kan visa på hur det bidrar till en framgångsrik verksamhet 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller ansvarar för internkommunikation, till exempel:

 • Kommunikatörer/kommunkationschefer
 • Informatörer/informationschefer
 • HR

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med internkommunikation i din roll och att ge dig kunskaper, verktyg och metoder som gör att kommunikationen bidrar till att verksamheten når sina mål och stärker varumärket internt och externt.

Anmäl dig här »

PROGRAM 

DAG 1:

09.00-09.30 Välkomna och introduktion

 • Introduktion utbildningen
 • Syfte, mål och förväntningar

09.30-10.15 Vårt kommunikationsansvar

 • Vi går igenom vad den senaste forskningen säger om kommunikativa organisationer och kommunikatörens roll i dessa, samt vilka vinster det finns att arbeta med strategisk intern kommunikation
 • Hur medvetna val av kommunikationsmetoder – muntligt, skriftligt, envägs, dialog och så vidare – bidrar till måluppfyllelse, ökat engagemang och att du som arbetar med internkommunikation bidrar till att skapa önskad effekt
 • Arbeta värdeskapande är bland annat att bygga varumärket inifrån och ut, så att medarbetarna kan och vill representera sin arbetsgivare som värdefulla ambassadörer.

10.15-10.30 Kaffe 

10.30-11.30 Våra olika roller i kommunikationen

 • Vad innebär det att ha en strategi för kommunikativt ledarskap och kommunikativt medarbetarskap
 • Vem som har ett kommunikationsansvar i er verksamhet och vad det innebär
 • Hur påverkar jag andra och hur påverkas jag av andra?
 • Att anpassa kommunikationen genom ökad förståelse för våra olika beteende- och kommunikationsstilar (utgår från metoden Extended DISC).

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.15 Ett värdeskapande kommunikationssystem – målgrupper, kanaler och budskap

 • Kartläggning av kommunikationssystemet – det vill säga vilka era målgrupper är, genom vilka kanaler ni kommunicerar och vilka budskap som skickas genom de olika kanalerna. Med hjälp av en tydlig bild av systemet blir det också lättare att lägga upp rationella strategier.
 • Övning – se över din organisations kanaler i förhållande till era verksamhetsmål.

14.15-14.30 Kaffe 

14.30-16.30 Fortsättning Ett värdeskapande kommunikationssystem

 • Kanalval avgörs av önskad effekt. Använder ni era kanaler på ett sätt som skapar önskad effekt hos just era målgrupper?

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning 

 

DAG 2:

09.00-9.15 Reflektion från gårdagen 

09.15-10.15 Kommunikatörens roll i förändring

 • Behovet av att behärska både hantverk och rollen som strateg - från informatör till kommunikationsrådgivare och strateg
 • Hur internkommunikationen kan bidra till att organisationens mål nås
 • Som kommunikatör behöver man pro-aktivt driva verksamhetsviktiga frågor – inte bara spegla verksamheten.                 

10.15-10.30 Kaffe

10.30- 11.30 Kommunikatörens roll i förändring – samverkan med cheferna

 • Hur du kan samverka med cheferna för att skapa bäst effekt
 • Hur du kan ge stöd så att de med verksamhetsansvar kan ta sitt kommunikationsansvar

11.30-12.30    Lunch

12.30-14.15 Bidra till en utvecklande feedback-kultur

 • Att ge och ta emot feedback. Teori och övning. Vi går igenom förutsättningarna för att skapa ett feedback-klimat och förhåller oss till två enkla feedback-metoder som är lätta att använda i vardagen.

14.15-14.30 Kaffe

14.30- 16.30 Att utvärdera interna kommunikationsinsatser

 • Utan utvärdering ingen utveckling
 • Om vi har kunskap om hur internkommunikationen fungerar och vilka effekter den ger kan vi påvisa om och hur den bidrar till verksamhetens framgång
 • Att mäta och utvärdera är en förutsättning för att kunna utveckla ett internkommunikationssystem som baseras på faktiska behov och förutsättningar
 • En framåtriktad utvecklingsmodell: Vad kännetecknar framgångsrikt kommunikationsarbete? Hur får jag det att hända?

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

Information

 • Datum: 8 oktober - 9 oktober 2019
 • Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
 • Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
 • Pris: 17 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:             Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Eva
Eva Willstrand
Eva har snart 20 års erfarenhet av kommunikationsutveckling för företag som Scandinavian Airlines, Saab Technologies och Lantmännen i såväl ledande befattning som i specialistroller. Hon har tidigare arbetat som konsult på bland annat Nordisk Kommunikation och Gullers Grupp. Idag driver hon Willstrand Kommunikation & Ledarskap AB och arbetar som senior konsult inom framförallt strategisk intern kommunikation, ledarskaps- och förändringskommunikation och kommunikationsutveckling. Hon anlitas ofta som rådgivare och föreläsare och utbildar chefer, projektledare och medarbetare inom både privat och offentlig sektor.

Alla utbildningar