Dela sidan:

Arbetar du med Investor Relations förväntas du ha kunskaper i redovisning och börsregler. Men för att du ska lyckas måste du ha en solid förståelse för finansmarknadens drivkrafter och hur du kommunicerar med intressenterna på ett trovärdigt sätt. Ytterst står och faller ditt företags långsiktiga tillväxt och överlevnad med er förmåga att skaffa det kapital som krävs för att finansiera verksamheten. Ett strategiskt och effektivt IR-program är därför grunden för en trygg framtid. Ett IR-program som ger en aktuell och rättvisande bild av företaget i det korta perspektivet, samtidigt som det på ett trovärdigt sätt beskriver bolagets utveckling på lång sikt.

IR-arbetet innebär att du har ett visst antal kanaler och metoder att nå ut till kapitalmarknaden. Denna utbildning ger dig förståelse för vilka av dessa du ska satsa på för olika syften, men också hur du lyckas i varje kanal.

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap om hur du skapar ett affärsstödjande IR-program.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

1. Spelplanen för IR-arbetet

 • Vilka kanaler du har för att nå ut med ditt IR-arbete
 • Släpp av information i pressmeddelanden och företagets hemsida
 • Hur du kan arbeta med sociala medier i IR-arbetet
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Vilka verktyg du har till ditt förfogade
 • Aktörerna på kapitalmarknaden

2. Strategi för IR-arbetet

 • Hur du sätter upp en strategi för ditt IR-arbete och vilka strategier som passar utifrån den situation som bolaget befinner sig i
 • Hur du sätter mål och utvärderar företagets IR-arbete
 • Hur du utnyttjar ledningens och styrelsens tid på bästa sätt

3. Positionering och budskap

 • Vad får marknaden att vilja köpa just era aktier
 • Mål och nyckeltal att rapportera emot
 • Vad som krävs av dig när du möter analytiker och investerare
 • Vad det är som driver värdet på bolaget och hur IR-arbetet kan påverka det
 • Omvärldsfaktorer som påverkar innehållet i ditt Investor Relations-arbete

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som behöver lära sig att arbeta framgångsrikt med Investor Relations, till exempel:

 • Investor Relations-chefer
 • Kommunikationschefer med ansvar för Investor Relations
 • Informationschefer som vill bli Investor Relations chefer
 • CFO:s med ansvar för Investor Relations
 • VD:ar, CFO:s och Informationschefer på bolag som planerar en notering

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få nya insikter som ökar din framgång med företagets Investor Relations-arbete.

Utbildningen genomförs i samarbete med Di Akademi.
Di akademi

Anmäl dig här »

PROGRAM

DAG 1

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

09.30–12.00 Spelplanen

 • Vilka är aktörerna på kapitalmarknaden
 • Hur påverkar deras roller företagets IR-arbete
 • Vilka drivkrafter har de och hur möter du de på bästa sätt
 • Vilka är kriterierna för att investera

12.00-13.00 Lunch

13.00–15.00 Matchning av investerare

 • Hur du arbetar med Investor targeting i praktiken
 • Vilken strategi du använder utifrån bolagets situation
 • Vilka typsituationer du arbetar utifrån
 • Hur du arbetar fram en egen agenda för bolaget

15.00–17.00 IR-program

 • Hur du arbetar fram ett relevant IR-program
 • Mål och strategier med IR-arbetet
 • Relevanta aktiviteter
 • Uppföljning och kalibrering av ditt IR-program

 

DAG 2

09.00–11.00 Regelverket i praktiken

 • Hur du hanterar löpande värdering av insiderinformation
 • Insiderinformation vid rapportering
 • Vilken strategi för tillkännagivanden du vill att bolaget ska ha och varför
 • Vilka situationer står över strategin

11.00–12.00 Hantering av förväntningar

 • Vilka förväntningar har marknaden på bolaget och hur har de uppstått
 • Omvärldsdrivna förväntningar och egna satta förväntningar
 • Vad du kan göra för att sätta en rättvisande bild av bolaget
 • Hur du arbetar över tid för att skapa rätt förväntningar på bolaget

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Hållbarhet i alla investerarbeslut

 • PRI styr idag i princip alla institutioner, även inom traditionell förvaltning
 • Hur du pratar hållbarhet med traditionella investerare
 • Hur du vet om ditt bolag är investeringsbart
 • Hur du får en handlingsplan för aktien

15.00–16.00 Internationell utblick

 • Hur arbetar andra
 • Hur är de organiserade
 • Vilka verktyg har de

16.00–17.00 Avslutning

Information

 • Datum: 12 november - 13 november 2019
 • Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
 • Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris: 19 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:           Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Kurs i masterclass investor relations

Katja Margell
Katja Margell är rådgivare åt Investor Relations-chefer, företagsledningar och styrelser i frågor som rör den strategiska dimensionen av Investor Relations. Katja har lagt stort fokus på framtidsfrågorna inom Investor Relations i sina roller som Partner på Kreab och tidigare Executive Director och Partner på Hallvarsson & Halvarsson. En del av arbetet är prisbelönt som det bästa i världen. Katja har även arbetat aktivt med förändringar som under senare år påverkat scenen för Investor Relations, såsom MAR, Mifid2 och PRI. Katja sitter i styrelsen för den svenska Investor Relations-föreningen, SIRA. Hon har också en bakgrund som IR-chef för Pharmacia och kommunikationschef för SEB-koncernen, liksom en lång erfarenhet av att hantera informationsgivning till kapitalmarknaden.

 

Kurs i masterclass investor relations

Carina Silberg
Carina Silberg är Hållbarhetsansvarig på Alecta, som är en av Stockholmsbörsens största ägare. Carina har sett hur ESG-frågorna har integrerats på bred front i traditionell förvaltning under de senaste åren och blivit top of mind också för IR-chefer. Carina har en bakgrund som mångårig hållbarhetsrådgivare till företag och institutioner och som SRI-analytiker, bl.a. på GES Investment Services. Hon kommer att ge tips och råd till hur IR-chefer kan möta investerares behov för att bolaget ska anses investeringsbart ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Kurs i masterclass investor relations

Ann-Sofi Jönsson
Ann-Sofi Jönsson är styrelseordförande för den svenska IR-föreningen, SIRA, och sitter i styrelsen för Finansanalytikernas förening. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta fram och genomföra IR-program, bla från sin nuvarande roll som IR-chef för försvarskoncernen Saab och som mångårig IR-chef på ABB i Zurich. Ann-Sofi har även arbetet med M&A på Siemens och som strategikonsult på Accenture.

Alla utbildningar