Dela sidan:

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Coachande kommunikation och förhållningssätt
 • Att vara en tydlig och lyhörd ledare
 • Hur du skapar motivation och ansvarstagande hos dina medarbetare
 • Att hantera medarbetare som inte gör som de ska
 • Att bemöta en missnöjd eller arg medarbetare
 • Att ta upp känsliga frågor
 • Att skapa förutsättningar för effektivitet, motivation och att uppnå resultat
 • Verktyg och metoder för att ge och ta emot feedback
 • Att använda frågetekniker och aktivt lyssnande
 • Att hantera andras missnöje, negativism och kritik
 • Hur du ger beröm och förstärker ett positivt beteende
 • Verktyg för att skapa högre delaktighet i din arbetsgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Denna kurs riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga och din förmåga att samspela med andra och nå fram. Kursen passar dig som är chef och ledare på olika nivåer såväl som dig som leder människor genom mycket kommunikation och samtal.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen ger dig som ledare:

 • Ökad trygghet och säkerhet i olika typer av situationer
 • Tydliga strukturer, mallar och tekniker för att kommunicera effektivt
 • Ökad förmåga att kommunicera med andra på ett sätt som skapar önskat resultat, motivation, ansvarstagande och stärkta relationer
 • Verktyg för att kunna hantera konflikter, missnöje och svåra samtal
 • Ökad självmedvetenhet – hur du genom ditt sätt att kommunicera som ledare påverkar andra och hur andra påverkar dig

Utbildningen genomförs i samarbete med Di Akademi.
Di akademi

Anmäl dig här »

PROGRAM 

DAG 1

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Grundläggande förhållningssätt i kommunikation

 • Vanliga missar i kommunikation med andra
 • Om perception, filter och tolkningar

10.15 Kaffe

10.30 Feedback som ledarverktyg

 • Definiera beteenden
 • Konkretisera, tydlighet, respekt
 • Modell för feedback
 • Övning i hur du ger feedback
 • Hantera missnöje och kritik
 • Hur du hanterar och bemöter andras missnöje och kritik med LUBB-modellen

11.30 Lunch

12.30 Beröm och förstärkning – varför och hur?

 • Coachande kommunikation och förhållningssätt:
 • Vad är coaching?
 • Varför coaching? Vad uppnår vi för effekter?
 • När coacha? När passar coaching inte?

14.30 Fika

14.45 Forts. Coachande kommunikation och förhållningssätt

 • Hur coacha? Grundverktyg, frågeteknik, aktivt lyssnande, speglingsteknik
 • Samtalsträning, reflektion och feedback

16.30 Summering och avslut

 

DAG 2

09.00 Backspegel och reflektion

09.15 Att sätta tydliga och konstruktiva målsättningar och syften i samtal

10.15 Fika

10.30 Motivation

 • Motivation och psykologi
 • Motivationsfaktorer, behov och värderingar
 • Skapa förutsättningar för motivation
 • Kommunicera kring motivation
 • Motiverande och utvecklande samtal - samtalsträning
 • Sätta mål och skapa resultat
 • Identifiera hinder för att uppnå resultat
 • Kommunicera kring mål och resultat – samtalsträning

11.30 Lunch

12.30 Problemlösande samtal

 • Samtals-modell
 • Förberedelse av case
 • Samtalsträning utifrån modellen med reflektion och feedback

14.30 Fika

14.45 Kommunikation i grupp

 • Ledaren som facilitator
 • Olika typer av mötesverktyg för att skapa hög delaktighet

16.30 Summering och avslut

 • Formulering av personlig utvecklingsplan

Information

 • Datum: 22 oktober - 23 oktober 2019
 • Tid: 09.00–16.30
 • Plats: Stockholm City
 • Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:           Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Kurs i kommunikativt ledarskap

Charlotte Fogel
Charlotte Fogel har 15 års erfarenhet som ledarutvecklare, utbildare och coach. Hon är utbildad grundskollärare och har en fil.kand i pedagogik, högskoleutbildad inom beteendevetenskap, licensierad relationskonsult och certifierad coach enligt ICF, NLP. Hon är också utbildad inom Klart ledarskap, UGL samt certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) genom Försvarshögskolan. Hon har även erfarenhet som projektledare, verksamhetsledare, utbildningsledare, utbildare, verksamhetsutvecklare, kurator, teamutvecklare, grundskollärare, handledare, konsult och egen företagare.

Vad tyckte tidigare deltagare?

Mycket bra verktyg och modeller att ta med till min arbetsgrupp. Du är fantastisk Lotta! 

Sophia Grigoriou, vårdenhetschef, Södersjukhuset AB

Wow! En otroligt givande utbildning med en kursledare som är sakkunnig, lugn och extremt tydlig. Tack! 

Gramsh Gashi, vd, Creative Networks X

Alla utbildningar