Dela sidan:

Det första vi gör under denna heldagsutbildning är att gå igenom hur du lär dig att identifiera en kris och hur den sedan styr hur du agerar. Vi diskuterar även vad som ofta orsakar en kris och hur du på bästa sätt undviker den. Senare övar vi på hur man arbetar när krisen är ett faktum. Inte bara hur du ska agera rent praktiskt, utan också hur du behöver strukturera ditt arbete om du sitter där med 6 000 obesvarade kommentarer på Facebook och undrar hur det här ska gå till.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Att identifiera en kris och dess potentiella konsekvenser tidigt
– Hur du kan arbeta proaktivt för att skydda dig mot den typen av kritik som kan bli en ”kris”
– Hur du kan vara förberedd om det händer
– Hur du bör agera om du befinner dig mitt i en
– Hur du kan lära dig av både bra och dåliga exempel
– Vad som skiljer en kris i sociala medier från en kris i traditionella medier
– Hur abetar man vidare efteråt 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med kommunikationsfrågor, oavsett om du idag arbetar med detta i sociala medier eller inte. Kursen är relevant både om du arbetar inom ett företag eller organisaition eller om du företräder dessa. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med kursen är att du som deltagare ska få god förståelse för skillnaderna mellan en traditionell medial kris och en kris i sociala medier, samt lära dig hur du kan bli bättre på att förbereda dig och att agera på ett effektivt sätt. 

Anmäl dig här »

Program

09.00-09.30 Välkomnande och introduktion

09.30-12.00 Att identifiera och förebygga en kris
– Vad är egentligen en kris i sociala medier – gemensam diskussion och exempel.
– Hur skiljer sig agerandet vid olika vägval när krisen inträffar.
– Vad kan man göra för att förebygga en kris. Handfasta råd och inspiration från bra och mindre bra exempel.
– Gruppdiskussion om risker med olika sätt att kommunicera, uttrycka sig och agera.
– Hur kan man förbereda sig på en kris.
– Grupparbete i framtagande av matriser och ”regler” för agerande.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 När du är mitt i det
– Hur ska man agera mitt i kris.
– Do’s and don’ts för att minska skadeverkningarna.
– Hur organiserar man sig och bemannar när kommentarerna strömmar in.
– Gruppövning i att bemöta kritik baserat på riktiga exempel.

15.00-16.00 Att gå vidare efteråt
– Hur går man vidare efteråt och hur blir man bra på krishantering.
– Hur ser framtiden ut – vilka plattformar kommer vara relevanta och hur kommer olika beteenden att förändras.

16.00-16.30 Summering och avslutning

Information

 • Datum: 13 mars 2018
 • Tid: 09.00–16.30
  Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

  Vid frågor, kontakta:
   
  Magnus Norrman
  magnus.norrman@resume.se
  070 729 37 21

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Masterlass sociala medier

Emma Blom
Emma Blom är en av Sveriges mest anlitade experter inom marknadsföring och krishantering i sociala medier. Det har hon blivit tack vare en aldrig sinande nyfikenhet för branschen och dess konstanta svängningar. I rollen som vd på byrån Social Industries har hon inte bara lett några av världens största varumärken till stora framgångar i sociala medier, hon har även varit med när det inte har gått som det var tänkt – och lärt sig ännu mer. Emma är lika kunnig som hon är engagerande och hon lämnar aldrig en föreläsningsscen utan att ha gett sina åhörare tusen nya tankar och ett och annat leende.

Alla utbildningar