Dela sidan:

Leder verkligen lojalitetsprogram till ökad lojalitet? Skapar ett ökat engagemang i sociala medier ökad försäljning? Är mått som kundens livstidsvärde och deras benägenhet att rekommendera varumärket ens ett viktigt begrepp?

Ofta sägs att företag måste bli mer innovativa och behöver anpassa sig efter kundernas nya behov för att skapa tillväxt och överleva. Stora resurser sätts av, men tyvärr saknar många organisationer kapaciteten att utvärdera om insatserna verkligen leder till påtagliga resultat.

Denna utbildning syftar till att ge dig den senaste forskningen inom marknadsföring och hur du utifrån den kunskapen kan lära dig att bryta ner företagets affärsmål i marknadsmål, kommunikationsmål och mediemål och fastställa vilka nyckeltal som leder till tillväxt.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du från grunden och utifrån företagets affärs- och tillväxtmål sätter en marknadsföringsstrategi med marknadsmål, kommunikationsmål och mediemål
 • Den senaste forskningen från Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Sciences om sambandet mellan marknadsföring och tillväxt
 • Vilka marknadsföringslagar som styr hur varumärken växer
 • Vilka mål och nyckeltal som leder till tillväxt och vilka du bör använda
 • Hur marknadsbudgeten kan dimensioneras och allokeras mellan olika insatser för att uppnå optimalt resultat
 • Hur du kan uppskatta, prioritera, utvärdera och värdesätta dina marknadsaktiviteter för att åstadkomma maximal effekt med minimala resurser

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvar för eller arbetar med företagets marknadsföring, kommunikation och försäljning på ett övergripande plan, till exempel:

 • marknadschefer
 • kommunikationschefer
 • marknadsföringsansvariga
 • säljchefer
 • vd:ar
 • affärschefer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare skall få:

 • Ökad förmåga att bortprioritera olika typer av marknadsaktiviteter och sålla bland de hundratals nyckeltal som riskerar att vilseleda marknadsfunktionen
 • Kunskap i vilka vetenskapliga lagar som gäller inom marknadsföring och utifrån det effektivisera hur er marknadsavdelning resonerar och arbetar
 • Lära dig att bryta ner företagets affärsmål i marknadsmål, kommunikationsmål och mediemål, samt fastställa vilka nyckeltal som leder till tillväxt
 • Förståelse för hur en marknadsbudget kan uppskattas utifrån de tillväxtmål som företagsledningen har fastställt och hur insatserna bör följas upp för att leda till konkreta och löpande förbättringar
Anmäl dig här »

PROGRAM 

09.00 – 09.30: Inledning

 • Presentation av deltagarna och deras egna upplevda utmaningar
 • Vad undersökningar säger om marknadschefens och marknadsavdelningens största och viktigaste utmaningar idag
 • Upplever vi att vi delar liknande utmaningar och problem? 

09.30–10.30: Vilka mål och nyckeltal (KPI:er) som leder till tillväxt

 • Vad som gör att datadriven marknadsföring, på grund av dess köpnära och kortsiktiga fokus, ofta blir vilseledande.
 • Varför paneldata, som omfattar kundernas totala repertoar, ger en bättre bild av hur marknader egentligen fungerar
 • Vilka marknadsföringslagar som styr hur varumärken växer
 • Vad som gör att marknadsmål och nyckeltal som penetration är avgörande för företagets tillväxt

10.30–10.45 Kaffe

10.45–12.00:  Vilka frågor som du bör ställa till dig själv och din marknadsavdelning och hur du kan resonera kring effektivitet i marknadsföringen

 • Vilka olika marknadsperspektiv existerar i en marknadsavdelning?
 • Vilka onödiga kostnader skapas av denna förvirring och vilken ineffektivitet leder det till?
 • Vilka negativa konsekvenser får detta för marknadsavdelningens förmåga att påverka efterfrågan och skapa tillväxt
 • Vilka effektiviseringsvinster kan realiseras?

12.00–13.00 Lunch 

13.15–15:00: Vilka marknadsaktiviteter bör jag prioritera och värdesätta?

 • Hur du bryter ner dina affärsmål i mätbara marknadsmål, kommunikationsmål och mediemål
 • Hur säkerställer du att din marknadsbudget är adekvat?
 • Vad du ska följa upp för att kunna bevisa värdet av dina marknadsinsatser.
 • Vilka nyckeltal och KPI:er skall jag mäta för att hitta potential till förbättringar så att jag löpande kan effektivisera och uppnå mer med mindre?

15.15–15.30 Kaffe

15.30–17:00: Workshop: Hur du kan välja bort aktiviteter som inte leder till tillväxt

 • Hur resonerar min marknadsavdelning idag gällande de problem vi initialt pratade om?
 • Baserat på kursens innehåll: Hur bör den resonera i morgon?
 • Summering: Vilka effektivitetsvinster bör därmed kunna realiseras?

Information

 • Datum: 15 oktober 2019
 • Tid: 09.00–17.00
 • Plats: Stockholm City
 • Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:           Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Kurs i marknadsstrategi

Fredrik Hallberg
Fredrik Hallberg är en av Sveriges mest seniora strateger med digital bakgrund och har i mer än 20 år bistått globala- och lokala varumärken, tech-giganter, samt start-ups i deras tillväxtambitioner. Han har en forskarbakgrund från Stockholms Universitet och är en frekvent anlitad och omtyckt talare på många publika seminarier. Han har undervisat på Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, KTH Executive Education samt Hyper Island och IHM. Fredrik arbetar idag som managementkonsult med att bistå marknadsavdelningar att uppnå en samsyn gällande hur effekt och effektivitet uppnås av olika marknadsinsatser. Han är partner i The Commercial Works, som är en internationell sammanslutning av konsulter inom marknadsföring.  

Alla utbildningar