Dela sidan:

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Definitioner av vad effekt är
– Olika metoder för att mäta effekt – till exempel Google Analytics, tracking, kampanjmätning och varumärkesmätning
– Skillnader mellan kampanjmätning och varumärkesmätning och hur de kan användas
– Varför och hur du ska arbeta med hårda, det vill säga specifika, mål, för att uppnå bättre effekt
– Hur du sätter mål för dina kampanjer och vilka KPI:er som är bäst att mäta på kort och lång sikt
– Hur du blir bättre på att köpa undersökningar och effektmätningar
– Hur du tolkar en kampanj-uppföljningsrapport
– Hur du kan arbeta med en ekonometrisk studie, det vill säga sammanföra alla dina marknadsinsatser, både köpta, egna och förtjänade för att se vilka som har gett bäst effekt för att uppnå specifika mål

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Marknadschefer och andra funktioner på en marknadsavdelning som köper och/eller följer upp kommunikationsinvesteringar. Riktar sig även till reklambyråer, annonsörer, mediebyråer och alla som vill bidra till bättre effektmätningar. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:
– Känna till olika typer av effekt som finns och hur de kan användas
– Förstå vilka KPI som är relevanta och varför
– Bli en bättre mäteffektsköpare
– Förstå vad en ekonometrisk studie kan ge och hur den kan användas genom att mäta vad olika kommunikationsinsatser ger mot specifika mål

Anmäl dig här »

PROGRAM

09.00–09.15 Välkommen och introduktion
– Introduktion av kursledare och deltagare
– Genomgång av dagen: tider och agenda 

09.15–10.00 Vad effekt är
– Vilka olika typer av effekt som finns
– Vad det är som påverkar effekten mest
– Skillnad på kampanjmätning och varumärkesmätning och hur de kan användas
– Exempel på kampanjer som gett bra effekt

10.00–10.45 Vad man mäter
– Vilka KPI som är vanliga att använda idag och vad som är styrkor och svagheter med dem
– Vi gör en KPI övning
– De bästa KPI:erna enligt dagens forskning
– Attribueringsanalys och vad som har påverkat kunden i dess olika steg i kundresan och vad som har påverkat kunden till köpbeslut

10.45-11.00  Paus

11.00–12.00 De bästa kampanjerna
– Vi tar det bästa från Peter Fields och Les Binets forskning från Advertising Effectiveness Awards där över 1000 case analyserats
– Korta och långsiktiga mål
– Effekter i olika branscher 

12.00-13.00  Lunch

13.00–14.00 Att köpa mätningar
– Hur en effektmätning är uppbyggd
– Guide till hur du blir en bättre effektmätningsköpare 

14.00-14.15  Fika

14.15–15.00 Uppföljning och tolkning
– Hur en bra kampanjuppföljning ser ut
– Hur du tolkar och läser en uppföljning
– Övning i att läsa uppföljning 

15.00–15.45 Workshop
– Hur du kan göra dina egna effektmätningar ännu bättre 

15.45-16.00  Paus

16.00–16.45 Ekonometrisk studie
– Vad man får fram i en ekonometrisk studie (hur du kan sammanföra alla marknadsinsatser och mäta vilken som ger bäst effekt mot ett specifikt mål)
– Nyttan med en ekonometrisk studie vid köp av kommunikation 

16.45–17.00 Avslutning
– Vi sammanfattar dagen
– Vad har vi lärt oss? De viktigaste punkterna.

Information


Anmäl dig här »

KURSLEDARE

mäta effekt
Thomas Juréhn

Thomas Juréhn har lång erfarenhet från köparsidan av kommunikation som projektledare på mediebyrå och från medieföretag som leverantör till annonsör. Han har även bakgrund från undersökningssidan Kantar Sifo. Thomas är VD på konsultbolaget Smart Company som är specialister på analys, målgrupper och medier.

mäta effekt

Mats Rönne
Mats Rönne har arbetat på samtliga sidor av kommunikationsbranschen, bl a på Electrolux som global varumärkeschef och europeisk mediechef, på mediebyrå, reklambyrå och medieföretag. Mats var med och startade reklameffekttävlingen 100-wattaren, och har de senaste åren coachat varje jury inför deras bedömningsarbete. Mats har tidigare även varit Sveriges Annonsörers effektrådgivare för föreningens medlemmar, och är idag fristående konsult med uppdrag hos såväl annonsörer som olika marknadsföringskonsulter.

 

 

Alla utbildningar