Dela sidan:

Platsmarknadsföring har stora fördelar jämfört med marknadsföring av produkter och tjänster. Det är i regel en större beslutsprocess och krävs en högre grad av engagemang att välja en plats att flytta till eller vara verksam på till skillnad från att köpa en produkt eller tjänst. Det skapar i sin tur mer tid och utrymme för platsmarknadsförare att lyckas väcka ett intresse och nå sin målgrupp med rätt kommunikation och marknadsföring. De flesta människor har dessutom ett behov av att trivas och tycka om platsen de väljer vilket ger ringar på vattnet och med fördel sprids vidare till omgivningen.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Platsvarumärkeskategorins unika förutsättningar och hur du kan utnyttja dessa
 • Hur du skapar engagemang och relation till platsvarumärket såväl internt som med medborgare och övriga intressenter.
 • Att välja rätt marknadsförings- och kommunikationskanaler
 • Hur du kan skapa en grafisk identitet för ditt platsvarumärke
 • Hur du steg för steg sätter upp mål, mäter och följer upp platsmarknadsföringen
 • Hur du kan förbereda och bemöta kriser genom ett starkt platsvarumärke
 • Platsmarknadsföringens rollfördelning och vikten av samverkan mellan olika aktörer, till exempel kommun, invånare, näringsliv och föreningsliv  

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med platsvarumärken, allt från geografiska platsvarumärken till byggprojekt och etablering av nya delområden i städer och kommuner, till exempel

 • Kommunikationschefer och kommunikatörer
 • Marknadschefer, marknadsförare med flera

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter utbildningen ska du kunna:

 • Dra fördel av platsvarumärkeskategorins egna styrkor och fördelar
 • Använda place branding för att stärka ditt varumärke både internt bland kommunens anställda och externt, t.ex. invånare, företagare och besökare
 • Göra effektiva kanalval
 • Skapa kreativt innehåll för olika kommunikationskanaler  
 • Sätta mål, mäta och följa upp platsmarknadsföringen
Anmäl dig här »

PROGRAM

DAG 1

09.00 Välkommen och presentationer
Kort presentationsrunda

 09.20 Varumärkesorientering – varför platsutveckling?

 • Definition av en plats
 • Definition av platsvarumärke
 • Skillnaden mellan att utveckla ett varumärke och att inte göra det

09.45 Platsen och varumärket
Platsvarumärken har stora fördelar som många marknadsförare missar. Att beslutsprocessen är mer komplex öppnar t.ex. många möjligheter. Vi går igenom platskategorins generella styrkor och hur du utnyttjar dessa för att stärka »ditt« varumärke internt bland medarbetare och externt bland medborgare, företagare och andra intressenter. 

10.30 Kaffe 

10.45 Operation Superkrafter
En enkel reflektionsövning i par kring hur du kan utveckla ditt eget platsvarumärke i förhållande till kategorins generella styrkor. Ett effektivt botemedel mot hemmablindhet. Avslutas med en öppen diskussion. 

11.30 Att designa en plats – platsens grafiska identitet
Identiteten är en aspekt av alla varumärkens utveckling. Idag kompletterar en del kommuner sina stadsvapen med modernare logotyper. Vi har frågat några av dem varför. Samtidigt får du ta tempen på några olika identiteter.

12.00 Lunch

13.00-15.00 Kreativa kanalval
Vi går igenom olika kanaler utifrån ett effektivt varumärkesperspektiv. Varje kanalgenomgång följs av en enkel gruppövning.

Platsmediet
Många kommuner har infartsskyltar men varför låta intresset för det fysiska sluta där? Vad kan vi exempelvis göra för att stärka känslan hos de som redan är på plats?

Medarbetarna
Personalen är en allt viktigare kanal i dagens sociala medielandskap. Därför förtjänar de en ny titel: varumärkesarbetare. Vi presenterar en ny arbetsbeskrivning.

Rörlig bild
De flesta informationsfilmer på Youtube eller Vimeo når inte särskilt många. Om rörlig bild ska få fler visningar förtjänar den betydligt mer uppmärksamhet både på planerings- och distributionsstadiet. Vi går igenom hur du kan visa film utan att behöva fastna i kommunikationsbruset.

15.00 Kaffe

15.15 Sociala medier
Under detta pass går vi igenom hur du som arbetar med platsmarknadsföring kan involvera sociala medier i din kanalmix. Du får en arbetsmodell för att utveckla innehåll till sociala medier. Vi talar också om Media of Your Own – medier som du själv äger och förfogar över, t.ex. bloggar.

16.15 Reflektion efter första dagen
Vad har du fått för nya insikter kring ditt eget varumärkesarbete? Vad kan du ta med dig hem? Dela med gruppen.

16.30–18 Gemensam After Work, för de som vill.

 

DAG 2

09.00 Vad lärde vi oss igår?
En gemensam sammanfattning av gårdagen. 

09.20 Betrakta medborgare och medarbetare som influencers
Platser har många latenta influencers. Genom att betrakta medarbetare, medborgare och näringsliv som viktiga målgrupper lägger du grunden till en effektiv plattform för att stärka engagemanget för platsvarumärket. Dels når du grupper som i sig själva är viktiga påverkare, dels har varumärkesarbetet inte råd med särskilt många motarbetare. 

10.00 Att designa en plats 2 (fysisk gestaltning)
En plats är under ständig utveckling och kan användas som ett uttrycksmedel i sig. Att kommunicera i och genom platsens miljö är ofta ett effektivt sätt att skapa engagemang. Här får du bekanta dig med platsutvecklingsmatrisen. Vi studerar också några platsers fysiska uttryck, med exempel hämtade från när och fjärran.

10.30 Kaffe

10.45 Storytelling – din plats och din story
Kommunikation handlar som bekant inte bara om vad som sägs utan också om hur du säger det. Under det här passet får du möjlighet att lyfta fram din egen plats på olika sätt. Vi gör också några olika skrivövningar där du får skapa kreativt innehåll.

12.00 Lunch

13.00 Metod: Mål, Mät, Möt + Diskussionsövning 
Steg för steg går vi igenom hur du sätter mål, såväl varumärkes- som kommunikationsmål, hur du gör regelbunden uppföljning samt hur du möter eventuella avvikelser. Vi avslutar med en diskussion om hur processen kan utvecklas för att passa ditt eget arbetssätt.

14.00 När krisen kommer är ett starkt varumärke redan på plats
Förr eller senare är olyckan (eller omoralen) framme. Ett starkt platsvarumärke står bättre rustat för att möta kriser. Med rätt förberedelser erbjuder även krishantering en möjlighet att stärka varumärket. Vi presenterar några effektiva dos and don’ts. Och avslutar med en generell övning i krishantering.

15.00 Fika

15.15 Place Branding gör vi tillsammans
Platsvarumärket är en gemensam angelägenhet eftersom det är många som måste känna för en plats innan vi kan tala om ett starkt varumärke. Internt handlar det om att sätta upp en takränna i organisationen istället för att arbeta i stuprör. Externt behöver även andra aktörer engageras i varumärkesarbetet. Vi visar några framgångsrika exempel och förklarar varför folk spelar roll.

16.00–16.30 En gemensam sammanfattning och avrundning   
Vad har du fått ut av kursen? Vad har du glädje av redan i morgon och vad kan vara värdefullt på längre sikt? Gör din egen att-göra-lista.

Information

 • Datum: 13 februari 2019
 • Tid: 09.00–16.30 (båda dagarna)
 • Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
 • Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:            Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

KURSLEDARE

Michael

Michael Nilsson
Michael Nilsson driver platsutvecklingsbyrån Manifesto. Han är civilekonom med en andra examen i filmvetenskap med fokus på reklamfilm. Michael startade Manifesto som copywriter 1995, med Forsman & Bodenfors som första frilanskund. Sedan 2006 fokuserar Manifesto på place branding. Michael arbetar som varumärkesstrateg och rådgivare för platser runtom i landet – Helsingborg, Hörby, Hudiksvall och Huddinge, för att ta några exempel på H. 2009 skrev han den första svenska boken om varumärkesutveckling i sociala medier. Michael Nilsson är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare, med erfarenheter från Malmberget i norr till Mallorca i söder.

 

Petra

Petra Lundin
Petra Lundin är designchef på Manifesto och har en master of fine arts i design. Hon är partner i Manifesto sedan 2003 där hon bland annat har designat Svenska Designpriset och bistår kommuner och näringsliv i strategiska designfrågor. Tidigare har Petra arbetat på byråer i våra tre största städer. Hon har också varit senior art director på Lindex med ansvar för varumärkets visuella kommunikation på samtliga marknader. Petra Lundin har undervisat på Folkuniversitetet och Lunds universitet Campus Helsingborg.

Alla utbildningar