Dela sidan:

Kunskapsutbyte mellan näringsliv och politik har förmodligen aldrig varit så centralt som nu. Efter valet 2018 har Sverige fått ett helt nytt politiskt landskap att förhålla oss till. En ny regering bestående av S-Mp med stöd av C och L. Regionsverige (före detta landsting) har gått från en majoritet röda till en majoritet blå styren. I fem landsting sitter numera även regionala sjukvårdspartier med. Skiftet är historiskt.

Nya styren innebär inte bara en omläggning av politikens innehåll, det innebär också många nya förtroendevalda med stort behov av kunskapspåfyllnad. Här finns stora möjligheter för life-science sektorn att bidra, men funderar du på var man börjar och vad ska man fokusera på när allt är viktigt? Denna utbildning kommer ge dig verktygen att navigera rätt.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur politiska organisationer fungerar och drivkrafter för politiken i stort och enskilda politiker
 • En modell för hur du identifierar rätt fråga eller frågor för er att driva
 • Vilka verktyg du kan använda dig av för att nå framgång i ditt påverkansarbete
 • Vilka olika roller inom de politiska organisationerna som du kan använda dig av för att nå fram till politiken
 • Olika PA-aktiviteter
 • Hur du lägger grunden för din egen PA-plan och sätter en strategi
 • Hur du får till ett möte med en politiker och vilken strategi du ska använda sig av för att få maximal utväxling av mötet – do’s  and don’t´s
 • Exempel och inspiration från framgångsrik lobbying inom life-science sektorn
 • Politiskt nuläge: Det politiska landskapet i regionerna (före detta landsting) och nationellt och vilka möjligheter det innebär för life-science-sektorn

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig inom pharma, medtech, biotech, health tech och andra aktörer inom life science, med ingen eller begränsad erfarenhet av politiska beslutsprocesser, men vars ansvarsområde påverkas av politiska beslut och som vill lära sig mer om hur de kan bygga relationer och påverka politiken. Det brukar handla om funktioner inom:

 • National/Regional Market Access
 • Public Affairs
 • Governmental Affairs
 • Communications
 • Corporate Affairs

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Få kunskap om politiska beslutsprocesser, hur man når fram till politiker och hur man skapar politiskt intresse för en fråga
 • Få kunskap om praktiskt tillvägagångsätt hur man identifierar rätt fråga/frågor att driva ur bolagssynpunkt
 • Förstå hur man använder “verktygslådan” för att bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete, både på nationell och regional nivå

Utbildningen genomförs i samarbete med Läkemedelsmarknaden, Digital Hälsa och Apoteksmarknaden. 

Läkemedelsmarknaden Digital hälsa Apoteksmarknaden

Anmäl dig här »

PROGRAM

Dag 1: 
Grunderna i Public Affairs för hälso- och sjukvårdssektorn

09.00 Välkomnande och introduktion av deltagarna och utmaningar de har

09.45 Vad är Public Affairs och varför?
– Varför Public Affairs?
– Vad utmärker Public Affairs inom life science-sektorn?
– Vad kan man uppnå? Genomgång av framgångsrika lobbyinginsatser inom hälso- och sjukvårdssektorn.

11.15 Kaffepaus

11.30  Politiskt nuläge
– Det nya politiska landskapet – hur ser det ut på regional och nationell nivå?
– Vilka möjligheter/utmaningar det innebär ur ett påverkanshänseende för hälso- och sjukvårdssektorn?

12.15 – 13.15 Lunch

13.15  Grunderna i politisk påverkan
– Politiska organisationer – så funkar dem
– En politikers drivkrafter – så tänker de
– Den politiska verktygslådan – redskapen politiker/partier kan forma politiken med

14.15 Kaffepaus

14.30 I huvudet på en politiker
– Do´s and dont´s - det politiska mötet

Hur man lyckas få till möten med en politiker och vilken strategi man ska använda sig av för att få maximal utväxling av mötet? Vad kan/bör man säga och vad ska man undvika?

16.30-17.00 Avrundning av dagen

 

Dag 2: 

Hur du blir en framgångsrik lobbyist?

08.30 Introduktion/återblick gårdagen

09.00 Så lägger du grunden till din egen PA-plan

Lobbyistens verktygslåda – hur ser den ut?

Vi går igenom:
– Olika påverkansroller och funktioner
– Budskap vs opinionsbudskap för life science – vad ska man tänka på?
– Modell för att identifiera rätt fråga/mål
– Lista på PA-aktiviteter du kan använda dig av
– Strategi – hur du praktiskt genomför din plan

10.00 Kaffepaus

10.30 Fortsättning ”Så lägger du grunden till din egen PA-plan”

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 Workshop – från teori till praktik
Deltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i ”Lobbyistens verktyg”.

Under utbildningens både två introduktionspass kommer deltagarna fått möjlighet att berätta kort om vilka PA-utmaningar de har. Utifrån dessa väljer utbildningsledarna två till tre utmaningar (beroende på antal mederkande) som deltagarna får diskutera vidare i bikupor utifrån ”Lobbyistens verktygslåda”.

Efter bikupediskussion återsamlas gruppen där utmaningarna och lösningar diskuteras i storgrupp under ledning av utbildningsansvariga.

15.00 – 15.30 Detta tar jag med mig, lärdomar och insikter

15.30 – 16.00 Kaffe/mingel 

Information

 • Datum: 15 maj - 16 maj 2019
 • Tid: 09.00–17.00 (dag 1), 09.00-16.00 (dag 2)
 • Plats: IVA KonferenscenterGrev Turegatan 16, Stockholm
 • Pris: 18 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Vid frågor, kontakta:             Ellen Nordgren
  ellen.nordgren@resume.se
  076 276 85 20

Anmäl dig här »

KURSLEDARE

Malin

Malin Appelgren
Malin Appelgren är expert på politisk påverkan hos kommunikationsbyrån Paues Åberg Communications. Malin har ett förflutet som press- och kommunikationsansvarig på olika nivåer inom Socialdemokraterna, däribland Sveriges riksdag och Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) där hon arbetat flera år med hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon kommer närmst från rollen som pressekreterare för utbildningssminister Anna Ekström.

Maria

Maria Prigorowsky
Maria är expert på politisk påverkan på Paues Åberg och har en bred erfarenhet av arbete med strategiska frågor kring hälso- och sjukvård, framförallt kring cancer och hjärt-kärlsjukdomar men även prevention, läkemedel och vårdfrågor i stort. Maria har tidigare varit opinionsansvarig på Cancerfonden. Hon har även varit projektledare på SKL, arbetat med kommunikation och PR inom läkemedelsindustrin och vid WHO CC – kliniskt centrum för hälsofrämjande vård. 

Alla utbildningar