Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Så skapar du en varumärkesplattform – process, verktyg och metoder

Strategisk kommunikation

En genomtänkt, välformulerad och förankrad varumärkesplattform skapar en samsyn kring varumärket och samordnar kommunikationen. Under denna utbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en varumärkesplattform som beskriver verksamhetsidé, varumärkeslöfte, vision, positionering, målgrupper, huvudbudskap och grundläggande strategier.

Om utbildningen

UTBILDNINGENS MOMENT:
Vi går igenom hur du skapar, formulerar och förankrar en varumärkesplattform (med stöd av exempel och case), genom följande moment:

 1. Kärnvärde och löfte
  Hur ett tydligt Brand Essence som beskriver varumärkets löfte på särskiljande och motiverande sätt kan bli en tydlig grund för vad företaget är, gör och säger. Alltså ett verktyg för strategisk utveckling av såväl verksamhet som organisation och kommunikation.
   
 2. Positionering och målgrupper
  Hur du bekriver för vem ni ska vara kända för och vad, på ett sätt om är relevant utifrån målgruppens förutsättningar att ta till sig varumärkets löfte och erbjudande. Du får även lära dig hur du kan beskriva varumärkets målgrupper ur ett funktionellt/kommunikativt perspektiv.
   
 3. Vision, idé och vägledande principer
  Hur du kan formulera en vision som blir den ledstjärna den bör vara för medarbetare, ägare och andra intressenter, inte en kliché som andra liknande verksamheter också skulle kunna skriva under på. Vi går även igenom hur du kan formulera idén på ett tydligt och attraktivt sätt samt de vägledande principer som beskriver hur ni ska agera för att leva upp till löftet och sträva mot visionen.
   
 4. Huvudbudskap och underliggande argument 
  Hur du identifierar varumärkets viktigaste och mest övergripande budskap, samt vilka underliggande budskap och argument som möjliggör en effektiv kommunikation på mottagarens villkor.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som är ansvarig för organisationens kommunikationsfrågor och vill ”ta kontroll över det egna varumärket” – till exempel för att du känner att kommunikationen är otydlig och spretar, har svårt att producera kreativ och konsekvent kommunikation över tid eller har svårt att få gehör för beställningar hos externa eller interna leverantörer.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Ökad kunskap om och förståelse för hur du kan arbeta fram en varumärkesplattform som skapar samsyn kring varumärket i organisationen och samordnar kommunikationen. 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion av kursledare och deltagare.
 • Genomgång av dagens tider och agenda.

09.15 Samsyn kring varumärket
Detta pass handlar om hur varumärkesplattformen kan användas som ett strategiskt styrverktyg för hela verksamheten, det vill säga som underlag för de beslut som tas kring utveckling av organisation, verksamhet och inte minst kommunikation.