Dela sidan:

Företag har i alla tider bidragit till samhällsutvecklingen genom att på olika sätt stötta den ideella sektorn och idag är det mer aktuellt än på länge. Motiven kan vara olika, men utmaningarna med att tillgodose både ekonomiska och filantropiska drivkrafter är gemensamma. Den här utbildningen visar hur man utifrån företagets egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten som skapar värde för alla inblandade.

Några av de vanligaste målen med ett företags samhällsengagemang är att:
– stärka sitt varumärke,
– stärka sin verksamhet och värdekedja,
– skapa medarbetarengagemang och vara en attraktiv arbetsgivare,
– ta ansvar i de frågor som företaget har stor påverkan på, eller helt enkelt
– stötta sådan verksamhet som företaget anser behjärtansvärd.
Många har dock svårt att avgöra hur väl dessa mål egentligen uppnås, och ofta upplever både företag och ideella partners att samarbetet inte gav det resultat som man hade tänkt sig.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Fördelar och nackdelar med att samarbeta med ideell sektor
– Att ta fram strategi och policy för samhällsengagemang
– Vilka insatser och resurser (tid, pengar, intresse) som behövs för att maximera nyttan av ett samarbete
– Hur du kan resonera kring val av partners
– Hur du kan arbeta med lokala föreningar, idrottsklubbar, nationella initiativ och organisationer, internationella NGO:s och hjälporganisationer
– Fördelar och nackdelar med olika typer av samarbetsformer
– Att sätta KPI och nyckeltal för vad ditt företag kan få ut av ett samhällsengagemang
– Att konkretisera syftet med ert samhällsengagemang utifrån era verksamheter, värderingar, hållbarhetsarbeten, riskanalyser och resurstillgångar
– Screening av partners – hur du vet om partnern lever som den lär
– Risker med sponsring och partnerskap
– Att utvärdera och utveckla ert samhällsengagemang
– Att kommunicera ert samhällsengagemang

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Ansvariga för samhällsengagemang, sponsring och/eller partnerskap
– Marknadsansvariga
– Hållbarhetsansvariga
– HR-ansvariga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren:
– Ha inblick i olika former av samhällsengagemang, vad de innebär och vad de kräver
– Förstå möjligheter och begränsningar med ideella samarbeten
– Veta vad som krävs för att formulera en strategi för samhällsengagemang
– Ha verktyg för att analysera och utvärdera sponsor- och partnerskap

Utbildningen genomförs i samarbete med Aktuell Hållbarhet Utbildning. Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande aktör inom hållbarhetsutbildningar.

Anmäl dig här »

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion
Introduktion till dagen och deltagarnas förväntningar.

09.30 Varför samarbeta med ideell sektor?
Vad kan man få ut av ett samhällsengagemang? Vanliga drivkrafter samt realistiska respektive orealistiska förväntningar från båda sidor.

10.00 PAUS

10.15 Strategi för samhällsengagemang
Hur kan en strategi för samhällsengagemang se ut? Hur tar man fram den? Vilka frågor behöver företaget kunna svara på för att effektivt samarbeta med ideell sektor?
Övning: Hur samarbetar ert företag med ideell sektor och varför?

11.15 Syfte och ambition med företagets samhällsengagemang
Under detta pass går vi igenom hur du kan konkretisera ert syfte och ambition med ett samhällsengagemang, utifrån t verksamhet, värderingar hållbarhetsarbete, riskanalys, övriga verksamhetsmål, resurstillgång samt historik.

12.00 Lunch

13.00 Övning: Etablera en policy för samhällsengagemang

13.45 Att välja samarbetsform och partners
Olika former av samarbeten och olika typer av organisationer samt vad dessa kan innebära för företaget resp. för partnern i form av möjligheter, risker, insats, kostnader med mera.

14.30 Fika

14.45 Utvärdering av partners och projekt
Före, under och efter ett samarbete. Lämpliga indikatorer. Att ta till sig, lära och utvecklas.
Övning: Fullfölja eller avbryta ett samarbete?

16.00 Extern kommunikation
Vad vill vi uppnå med att kommunicera vårt samhällsengagemang, hur gör vi det och vad vill vi till varje pris undvika? Hur förändras allmänhetens syn och krav på samhällsengagemang över tid?

16.30 Vi summerar dagen – reflektioner

16.50 Kursutvärdering

17.00 Tack för idag!

Information

  • Datum: 3 januari 2019
  • Tid: 09:00-17:00
  • Plats: Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
  • Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
  • Vid frågor, kontakta:             Ellen Nordgren
    ellen.nordgren@resume.se
    076 276 85 20

Anmäl dig här »

 

KURSLEDARE

Hanna
Hanna Bremander
Hanna är rådgivare inom hållbarhet, med fokus på strategi och extern kommunikation. Hon har flerårig erfarenhet av att stötta företag i att utveckla sitt hållbarhetsarbete där frågor om sponsring och partnerskap ofta kommer upp relaterat till kundernas prioriterade intressenter samt mål och ambitioner. Hon är väl insatt i hur behovet av en välavvägd strategisk inriktning och tydlig utvärdering av bolagets samarbeten och partnerskap kan ta sig uttryck. Dessutom är Hanna en uppskattad utbildnings- och workshopledare. Hanna har en masterexamen i Business & Development Studies från Copenhagen Business School.

Christian
Christian Lannerberth
Christian arbetar som konsult inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Sedan 2013 har han arbetat med att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Uppdragsgivarna har varit bland annat Sida, WaterAid och privata företag men målen och utmaningarna oftast gemensamma. Christian har också sakexpertis i systematisk riskhantering och i att verka på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm respektive Lunds Universitet och har tidigare även arbetat som managementkonsult.

 

Alla utbildningar