Dela sidan:

Det är ofta en stor skillnad mellan hur du och dina kollegor ser på kunderna och hur de egentligen ser ut. Segmentering handlar därför mycket om att arbeta metodiskt med att ta reda på vilka de nuvarande och potentiella kunderna verkligen är, för att i nästa steg dela upp dem och marknaden i hanterbara delar. Den här utbildningen lär dig hur du går till väga.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Segmenteringens grunder och vad du kan vinna på att arbeta segmenterat: inspiration från lyckade exempel
 • Segmentering av kunder respektive marknader: Hur du på ett strukturerat sätt kan dela upp både kunddatabas och marknad i tydligt avgränsade och hanterbara delar.
 • Vilka interna (egna) och externa (köpta) datakällor som kan användas. För och nackdelar med generiska marknadssegmenteringsmodeller
 • Vad du ska tänka på i samarbetet med IT-avdelningen
 • Vad som gäller i PuL och den kommande dataskyddsförordningen.
 • Hur ni gör för att organisationen verkligen ska dra nytta av och bidra till segmenteringen. Vad gör ni själva och när är det läge att anlita externa experter
 • Planering och strategi: Vad ska du tänka på för att få igång arbetet och hur du skapar en segmentering som verkligen fungerar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som vill lära dig mer om segmentering och få en helhetsbild av hur du kan göra för att hamna rätt. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få:
– Förståelse för olika typer av segmentering
– Förståelse för olika datakällor
– Kunskaper i att presentera en segmentering på bästa sätt
– Förståelse för grunderna i datalagstiftningen
– Förståelse för grunderna i att planera ett segmenteringprojekt och hur vanliga fallgropar undviks
– En skiss på en handlingsplan för att komma igång. 

Anmäl dig här »

PROGRAM 

09.00    Grunderna i segmentering
Vi inleder dagen med grunderna i segmentering och vad ni har att vinna på att arbeta segmenterat. Vi går igenom olika syften och skillnader mellan kund- och marknadssegmentering. Under detta pass dyker vi ner i några olika segmenteringscase och ser exempel på olika delar av processen.

10.00    PAUS   

10.15    Segmenteringens byggstenar
Vi går igenom:
– Interndata
– Vilka datakällor finns internt?
– Skillnader mellan registerdata och beteendedata
– Externdata
– Data som kan köpas/hyra
– För och nackdelar med generiska marknadssegmenteringsmodeller
– Systemstöd
– Att tänka på i samarbetet med IT
– Det viktigaste att tänka på i datalagstiftningen. PuL och den kommande dataskyddsförordningen.

12.00    LUNCH 

13.00   Planera genomförandet
Vi går igenom hur ni planerar upp projektet och hittar rätt nivå och inriktning.
- Syftet med segmenteringen: För vad? Bred reklam, CRM eller personifiering av webben? Eller lite av alla?
– Vem är användaren? Byrån, marknad, sälj och/eller kundtjänst?
– Vilka parametrar är viktigast att styra efter?
– Vad väljer du bort?
– Vem behöver du ha med dig?
– Vad är för- och nackdelarna med konsulter?

14.30    PAUS 

14.45 Presentation och kommunikation
Att göra segmenteringen tydlig i organisationen är en viktig framgångsfaktor och under denna del tittar vi på:
– Risker med namnsättning
– Beskrivningar
– Presentation av statistik
– Bildval

15.30 Strategi för segmenteringen– hur går vi vidare? 
– Så planerar du ditt projekt – vi använder en mall för att skissa upp de olika delarna av projektet. Tid för individuellt arbete med att skapa en första skiss att arbeta ut ifrån efter kursen.

16.45    Sammanfattning  

17.00    Avslut

Information

 • Datum: 7 november 2017
 • Tid: 09:00-17:00
 • Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
 • Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
 • Kontakt: Magnus Norrman
  magnus.norrman@resume.se
  070 729 37 21

Anmäl dig här »

Kursledare

Segmentering

Jonas Sköld
seniorkonsult och delägare i strategikonsulterna Stratminds är en av Sveriges främsta expterter på kundanalys och segmentering. Under åren har han hjälpt banker, försäkringbolag, mediahus, detaljhandel och politiska partier att arbeta resurseffektivt genom segmentering. Jonas har suttit i ledningsgruppen för Experian i Sverige och varit vd för analys- och konsumentdataföretaget Geomatics svenska bolag. Han är en erfaren utbildare och ofta anlitad talare. 

Alla utbildningar