söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonssamarbete

Byråcoachen

Din bästa investering för en lönsam och hållbar verksamhet

Publicerad: 20 december 2021, 09:23

Arbetsmiljöarbete låter kanske inte så spännande i jämförelse med ett nytt kunduppdrag, men det kan vara en av dina bästa investeringar för en lönsam och hållbar verksamhet. För helt ärligt, utan dina medarbetare och full tillgång till ditt och deras bästa jag – vad har du då som skapar värde i ditt företag?


Arbetsmiljön bidrar till en god lönsamhet förutsatt att ni har en välmående verksamhet och välmående medarbetare. Och att motsatsen är dyr finns det många studier som visar. Och dessvärre toppar vi statistiken av ohälsosamma branscher.

Vi behöver prioritera och ta arbetsmiljöansvaret och ledarskapet på allvar, skaffa kunskap och ha tydliga policys, processer och rutiner som lever. Det finns inga genvägar. 

Kostsamt med ohälsa
En medarbetare som lider av psykisk ohälsa eller stress tappar 38 procent av sin produktivitet och gör fler fel i sitt arbete redan innan den blir sjukskriven. Korttidsfrånvaro kostar både pengar och ökar ofta belastningen på kollegor. Går det för långt konsekvenserna stora både i lidande förstås, men också i pengar. En långtidssjukskrivning kostar arbetsgivaren från 400 000 kronor upp till en miljon kronor enligt Arbetsmiljöverket.

Så vad ska, behöver och kan du göra? Självklart delar vi med oss av tips och ber dig att höra av dig till oss på hej@byracoachen.se om du vill ha hjälp och stöd! 

Är du medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia har du dessutom tillgång till deras arbetsmiljöexperter, mallar och erfarenhet. Använd oss.

Det här är viktigt på riktigt, för alla. Eftersom det är en lönsam investering kan det inte vänta tills du har tid. Du behöver ta dig tid.

Policy och processer
En bra grund och start är att ha en aktuell arbetsmiljöpolicy och fungerande processer. Det gör skillnad om policys hamnar i en mapp på servern eller om de faktiskt får göra sitt jobb, vilket är att skapa tydlighet och sätta förväntningar på hur vi beter oss och har det på vår arbetsplats. Det stärker en sund kultur och möjliggör att arbetsgivare och medarbetare samarbetar för att ha en hälsosam arbetsmiljö. 

Har ni uppdaterade policys som du är stolt över och nöjd med? 

Är de levandegjorda i organisationen? 

Uppföljning och rutiner
Du behöver veta hur du kan veta hur det står till egentligen. Med tydliga rutiner för att följa måendet och trivseln löpande kan ni utveckla, förebygga, upptäcka och agera. Att veta hur ni ska agera vid misstanke eller upptäckt ohälsa gör att ni agerar effektivt och direkt och förhindrar att det går längre än det behöver. Rätt hjälp snabbt gör stor skillnad för individen, och säkerligen bidrar både till god nattsömn och en bra lönsamhet för dig och ditt företag.

Vi behöver även fortsätta att tänka arbetsmiljö utanför kontorets fyra väggar. När man inte träffar sina medarbetare varje dag behöver dialogen med medarbetarna ske oftare. Kontinuerliga avstämningar och individuella uppföljningar där ni pratar om vilka risker som finns i hemarbetet med ergonomi och belastningar på kroppen, men även om vikten av att ta pauser och få in rörelse i vardagen blir allt viktigare. Visste du till exempel att stillasittandet utlystes som en pandemi av WHO redan 2018!? 

Som chef behöver du också ta höjd för att alla inte mår bra av att arbeta hemifrån och fundera på hur man fångar upp och möter dessa på ett bra sätt. 

Har ni processer och rutiner på plats?
Vet du och dina medarbetare vilka stöd som finns? Var man kan få hjälp? 

Prevent.se finns checklistor som bland annat kan hjälpa dig som chef att ställa rätt frågor, för att lättare kunna identifiera risker vid hemarbete.

Kunskap
Som arbetsgivare ska du dessutom se till att medarbetarna har rätt kunskap för att verka för en god arbetsmiljö och förutsättningarna att omsätta kunskaperna i praktiken.

Har du och dina medarbetare fått kunskap och utbildning i psykisk hälsa, stress, vad som gör att vi mår bra och dåligt.
Har ni regelbundet föreläsningar och gör övningar på temat?
Vet medarbetarna vilka signaler som är bra att vara uppmärksam på hos varandra, och en själv? Och vad man gör om man ser någon sån signal?

Delat ansvar?
Vi brukar prata om att både arbetsgivare och medarbetare har ansvar och skyldigheter vad gäller arbetsmiljön. Det juridiska ansvaret alltid ligger på arbetsgivaren, men du kan delegera uppdrag och förväntas samverka med medarbetarna för er gemensamma arbetsmiljö. Så låt oss få till det ännu mer.

Har ni utsett skyddsombud?
Har de fått relevant utbildning?
Är förväntningar och förutsättningar tydliga?
Har ni tagit fram hur ni samarbetar löpande? 

Målen och vinsterna
Formulera vilka mål ni har med att prioritera att arbeta för en god arbetsmiljö, trivsel och välmående medarbetare. 

Det finns många vinster med en välmående organisation där ni jobbar aktivt med arbetsmiljön, trivseln och förutsättningarna för att må bra och prestera bra.

Några av målen kan till exempel vara att ha:
* Välmående högpresterande medarbetare
* Tillgång till mer kreativitet och problemlösningsförmåga
* Inga sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress / psykisk ohälsa
* Snabbt ingripande om någon mår dåligt av andra skäl
* Minskad kort- och långtidssjukskrivning
* Ökad lönsamhet
* Högre engagemang och motivation
* En stark kultur och gemenskap

Dessutom:
…är det en konkurrensfördel, då ett välmående och personlig hållbarhet  bland teammedlemmar är viktigt både för kunder, medarbetare och partners.
…visar du att du är proffsig, affärsmässig och samtidigt omtänksam och tar ditt och dina medarbetares mående och hälsa på allvar.
…har du troligtvis mindre oro, grubbel och skönare nattsömn.
…kan du fokusera på att driva företaget, kunderna och uppdragen framåt.

Det du behöver göra är att fundera på hur det ser ut hos er, hur nöjd du är idag med det ni har och det ni gör.  

Checklistan:
*
Är lagkraven uppfyllda? Till exempel policys för arbetsmiljö, kränkande särbehandling, alkohol och droger, arbetstider osv.
* Har ni ett fungerande SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete?
* Har ni skyddsombud? (Ska finnas om ni är fler än fem medarbetare)
* Har ni rutiner för samarbete med skyddsombud, samt för att undersöka, åtgärda och följa upp risker?
* Har ni eller har ni haft långtidssjuksrivningar som ni anar kunde undvikits?
* Har ni koll på hur mycket korttidsfrånvaro varje medarbetare har? (Kan vara risk för kommande långtidssjukskrivning)
* Har ni sjukförsäkringar och stöd upphandlat? Vet alla vem man vänder sig till?
* Agerar ni på risker ni ser?
* Och viktig fråga till dig själv - känner du dig trygg med att du gör det du ska och som behövs i din roll som arbetsgivare för att minimera riskerna för psykisk eller fysisk ohälsa hos dina medarbetare? För det är enligt lag ditt ansvar.

Kan och behöver du göra mer? Här är ett sätt att ta reda på det: 

Viljeriktlinjer
Det ska finnas mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Har du funderat på hur du vill ha det i din verksamhet? Vilka är de viktigaste värderingarna och förhållningssätten du vill ska gälla?

1. Skriv ner era mål och riktlinjer för hur ni vill ha det. Detta kan du göra med din styrelse/ledningsgrupp eller chefer.
2. Ställ frågor till medarbetarna om vad som funkar bra, vilka utmaningar och svagheter som finns och vilka som är era styrkor i organisationen inom områden som till exempel:
  * Kommunikation
  * Ledarskap
  * Inflytande och delaktighet
  * Förutsättningar att göra ett bra jobb
3. Matcha mot de mål du har. Hur nöjda / bra är ni inom varje område? 1-10 är en bra skala.
4. Sätt mål för kommande 6 månader – vilken siffra vill ni landa på?
5. Prioritera vad ni vill ta tag i först. Definiera vad ni behöver göra för att landa på den önskade siffran.

Nu är du igång, med rätt saker. Grattis!

Och glöm inte, det här är inte en quickfix eller ett maraton med målgång. Det handlar om att varje dag, i varje steg säkra att ni går i rätt riktning för att komma dit ni vill. Det finns mycket att se och lära på vägen, vägskäl att stanna upp vid och kanske återvändsgränder ni kommer att besöka. Därför är det viktigt att arbetet är en del av era processer för att leda och utveckla verksamheten löpande. 

Och du vet var vi finns om du vill ha hjälp. Vi har föreläsningar, workshops och erfarenhet. hej@byracoachen.se 

 

Dela artikeln:

Artikeln var ett annonssamarbete


Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev