Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fichteliusaffären - dag för dag

Publicerad: 8 november 2007, 12:22


Torsdag 12 december:Resumé avslöjar att Erik Fichtelius sedan 1996 när Göran Persson tillträdde som partiledare och statsminister haft en hemlig överenskommelse med denne att dokumentera hans statsministerperiod. Uppgöarelsen mellan Persson och Fichtelius bekräftas i Resumé av dåvarande Aktuelltchefen Stig Fredriksson. Den innebär att tv-dokumentären ska sändas först efter att Göran Persson slutat som statsminister. Erik Fichtelius förnekar i Resumé uppgörelsen och att han skulle genomfört några hemliga intervjuer med statsministern. I stället förklarar han att han håller i ett "arkivprojekt" som skulle dokumentera allt som sägs och görs offentligt av statsministern.I Aktuellt samma kväll vidhåller Erik Fichtelius samma uppgifter om ett "arkivprojekt". I samma inslag förklarar nuvarande Aktuelltchefen Helena Stålnert att hon inte känt till Fichtelius dokumentationsprojekt, men att hon inte ser någon konflikt mellan detta och hans ställning som inrikespolitisk kommentator.Fredag 13 december:SVT dementerar i ett pressmeddelande uppgifterna i Resumé. Samtidigt vidgas begreppet "arkivprojekt". Nu heter det att Fichtelius "initierat ett långsiktigt journalistiskt arbete" i syfte att "dokumentera och samla material runt en viss politisk period i Sverige, definierad som Göran Perssons statsministerperiod". Däremot ska alla uppgifter av nyhetskaraktär som Fichtelius får fram hanteras "omedelbart inom ramen för vår ordinarie dagliga nyhetsverksamhet".SVT anser i sina kommentarer att det inte finns några hinder för Fichtelius att fortsätta som inrikespolitisk kommentator.DN intervjuar Göran Persson som befinner sig på EU-toppmötet i Köpenhamn. Han förklarar att uppgörelsen med Fichtelius inte är "särskilt märkvärdig":- Allt är "on record". Jag förutsätter att han publicerar det han vill. Jag har ingen som helst anledning att göra några redaktionella bedömningar, säger Göran Persson till DN.Samtidigt säger Göran Persson att det inte är Fichtelius han avsett när han i en DN-intervju den 21 september avslöjat att han gett "50-100 timmar" av videoinspelade intervjuer till en "journalist/forskare".- Vem det är vill jag behålla för mig själv, svarar Persson.Under tiden medger Erik Fichtelius att han ljugit om sina intervjuer med Persson. Detta av hänsyn till källskyddet.Fichtelius och SVT bekräftar nu existensen av ett hemligt dokumentärprojekt. Vid 5-8 tillfällen per år ska Fichtelius ha mött statsministern för exklusiva intervjuer som kan sändas först sedan statsministern avgått.Lördag 14 december:SVT bekräftar att bara två personer inom SVT känt till och gett sitt medgivande till projektet förutom Fichtelius själv; den förre chefen för SVT Nyheter o Fakta Ingvar Bengtsson och den nuvarande Eva Hamilton. Samtidigt offentliggörs det avtal som Fichtelius i mars 1996 diskuterades med och fick muntligen godkänt av Göran Persson. I avtalet sägs att "GP utlovas anonymitet enligt TF (Tryckfrihetsförordningen), och EF är därmed skyldig att använda informationen på ett sådant sätt att källan inte avslöjas. Först efter det att GP lämna uppdraget som partiledare kan hans berättelse publiceras som hans egna kommentarer."Samtidigt växer kritiken mot Fichtelius bland kollegor på SVT liksom bland partiledarna.Söndag 15 december:Erik Fichtelius skriver själv om projektet på SvD:s Brännpunkt: "Intervjuerna har ägt rum huvudsakligen på Rosenbad och i Sagerska huset, men också på Harpsund och en gång i min bostad. Vi ett tillfälle har jag helt vid sidan av projektet varit bjuden på middag tillsammans med andra gäster på Harpsund. Därmed är jag farligt nära en gräns som inte får överskridas."Att intervjuerna hållits hemliga förklarar Fichtelius så här: "Projektet har hållits hemligt med tanke på källskyddet".På söndagen förklarar SVT:s Eva Hamilton att Fichtelius så länge projektet pågår inte ska medverka som inrikespolitisk kommentator i Aktuellt. I stället ska Fichtelius ägna sig åt att slutföra intervjuerna med statsministern, och dokumentären om Persson ska därefter sändas i SVT.I Expressen samma dag går förre statsministern Carl Bildt till angrepp mot Fichtelius hemliga projekt. Han kräver att granskningsnämnden får i uppdrag att "granska samtliga de inrikespolitiska kommentarer och inslag som Fichtelius gjort sedan mars 1996".Måndag 16 december:En "vred" statsminister säger i en Aktuelltintervju att han överväger att vända sig till jurist för att hävda giltigheten i det avtal som finns mellan honom och Fichtelius. Intervjuerna har getts med förutsättningen att de ska sändas först när Persson slutat som partiledare. Om de sänds dessförinnan, som SVT sagt på söndagen, bryter SVT mot det avtal som finns, menar Persson och hotar med rättsliga åtgärder. Göran Persson säger också att han tvekar inför att ställa upp på några ytterligare intervjuer mot bakgrund av vad som hänt.Svaret kommer samma kväll i form av en kommunike från SVT:s vd Christina Jutterström: "Vi har inte för avsikt att bryta avtalet med Göran Persson och sända dokumentären innan han avgår".Samtidigt näpser Jutterström till de interna kritikerna i företaget: Kritiken har "som vanligt snabbt blivit extern" och är "trist och skadlig, inte bara för Erik utan för hela SVT."Tisdag 17 december:Nu har "Fichteliusaffären" blivit en politisk affär på högsta nivå. Moderatledaren Bo Lundgren har redan i torsdagens Resumé krävt att SVT och Göran Persson lägger alla kort på bordet. Folkpartiledaren Lars Leijonborg kräver nu en KU-granskning av Göran Perssons agerande i samband med avtalet med SVT. Leijonborg skriver i sitt nyhetsbrev att han aldrig kunnat "drömma om en situation där statsministern ingår sekretessavtal med SVT där han anser sig kunna vidta juridiska åtgärder om det redaktionella nyhetsarbetet inte bedrivs som han önskar."För första gången tar också SVT:s vd Christina Jutterström till orda genom en intervju i Aktuellt. Hon har samma kväll pratat med Göran Persson som säger att han ska överväga att fortsätta sin medverkan i dokumentärprojektet.Både SVT och Göran Persson ska dock ta tiden över helgerna i anspråk för att fundera på projektets fortsättning, förklarar hon.Att Fichtelius skiljs från sin roll som kommentator betyder inte att SVTs ledning förlorat förtroendet för honom.- Vi anser att Fichtelius kan återkomma även som inrikespolitisk kommentator. Han har arbetat så länge och har så hög integritet att det fungerar, säger Christian Jutterström.Göran Persson har hela tiden förklarat att Fichtelius intervjuer inte är de samma som de "50-100 timmar" av videoinspelade intervjuer som kan vara grundmaterial till hans kommande memoarer, enligt DN-intervjun den 21 september. Det hävdar han även på tisdagskvällen. Det finns "även andra företag" som genom en "journalist/forskare" dokumenterar hans tid vid makten på ett liknande sätt, förklarar Persson, men vill inte säga vem eller vilka det rör sig om.Onsdag 18 december:Moderatledaren Bo Lundgren ställer krav på att SVTs styrelse ska granska projektet. Det vill även Odd Eiken, ledamot i SVT:s styrelse. SVT:s styrelseorförande har under tisdagen förklarat att frågorna runt Fichtelius projekt inte är en styrelsefråga utan en fråga för programledningen.Torsdag 19 december:Ingvar Svensson, riksdagsman (kd) och själv ledamot av KU, gör en anmälan av Fichteliusaffären till Konstitutionsutskottet, KU. I anmälan sägs att "statsministerns avtal med SVT innebär en inskränkning för SVT att utöva sin granskande funktion".Svensson menar att KU bör granska om Persson genom avtalet och sina uttalanden om rättsliga åtgärder mot SVT hävdat ett publiceringsförbud. Om så har skett kan det innebära att han försökt utöva "hindrande åtgärder som är förbjudna enligt grundlagen".Torsdag 19 december:Ingvar Svensson, riksdagsman (kd) och själv ledamot av KU, gör en anmälan av Fichteliusaffären till Konstitutionsutskottet, KU. I anmälan sägs att "statsministerns avtal med SVT innebär en inskränkning för SVT att utöva sin granskande funktion".Svensson menar att KU bör granska om Persson genom avtalet och sina uttalanden om rättsliga åtgärder mot SVT hävdat ett publiceringsförbud. Om så har skett kan det innebära att han försökt utöva "hindrande åtgärder som är förbjudna enligt grundlagen".

Fredag 20 december:Även folkpartiledaren Lars Leijonborg liksom moderaternas riksdagsledmot Henrik von Sydow begär att riksdagens Konstitutionsutskott ska granska statsminister Göran Perssons kontakter med Sveriges Television. Henrik von Sydow vill att KU ska granska "om det är förenligt med grundlagen att statsministern ingår ett sådant avtal utan att informera statsrådsberedningen och därmed också underlåta att diarieföra beslutet".Lördag 21 december:Statsminister Göran Persson medverkar som gäst i Ekots lördagsintervju (P1 13.05). En intervju där rimligen Fichteliusaffären kommer att stå i centrum.En dryg vecka efter Resumés avslöjande har "Fichteliusaffären" både rest nya frågor och lämnat andra obesvarade:1. Statsminister Göran Persson säger att det finns ytterligare ett projekt som syftar till att dokumentera hans partiledartid. Vilken "journalist/forskare" som står bakom detta projekt vill han inte avslöja. Finns det liksom i fallet Fichtelius en dubbelroll mellan denna persons ordinarie verksamhet och hans eller hennes roll i att dokumentera Perssons partiledartid? Finns det ett liknande avtal mellan Persson och något annat medieföretag?2. Kommer Göran Persson under sin fortsatta tid som statsminister att ingå fler exklusivitetsavtal med enskilda journalister eller medieföretag? Ser han några behov av att klarlägga sina medierelationer för att inte misstankarna ska kvarstå att vissa enskilda reportrar eller medier gynnas?3. Har Erik Fichtelius och SVT medverkat till att Göran Persson har fått bandkopior eller utskrifter av de gjorda intervjuerna?4. Hur ska SVT kunna granska statsministern med tanke på den tystnadsplikt Fichtelius bundit företaget vid genom sitt avtal med statsministern? Kan Erik Fichtelius, om intervjuerna med Persson fortsätter, fortsätta förmedla nyhetstips som kommer ur intervjuerna vidare till sina kollegor bland nyhetsreportrarna på SVT?5. Är förekomsten av hemliga avtal mellan en SVT-reporter och landets statsminister, som inte förankrats hos vare sig den nuvarande eller den förutvarande SVT-chefen, inte en fråga för SVT:s styrelse?6. Vem är ansvarig för att inte den nuvarande eller den förutvarande SVT-chefen, eller den nuvarande Aktuelltchefen känt till projektet? Har inte projektet en sådan dignitet och tidsomfattning att detta borde skett, och vem har i så fall ansvaret för att inte informationen förts vidare?Janne Sundling

Dela artikeln:


Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.