lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Intern kritik: Socialdemokraterna bör fundera på att bli en större medieaktör

Publicerad: 19 mars 2019, 12:52

Stefan Löfven i Socialdemokraternas valfilm.

Enligt eftervalsanalysen fokuserade Socialdemokraterna i valrörelsen för mycket på GAL/TAN- istället för den traditionella höger/vänster-skalan. Dessutom anser analytikerna att man bör se över möjligheten att bli en större aktör på den nya mediemarknaden.


Thomas Nilsson

thomas.nilsson@resume.se


Strax efter lunch i dag presenterade Socialdemokraterna sin eftervalsanalys. I valet gick Socialdemokraterna bättre än vad de flesta analytiker förutspått och landade slutligen på 28,4 procent, en tillbakagång med 2,8 procent i jämförelse med valet 2014.

Valstrategin handlade länge om att tala om frågor som invandring, migration och lag och ordning. Områdena landade högst upp när väljarna fick rangordna sina viktigaste frågor, men Socialdemokraterna slår i valanalysen fast att fokuset på just de områdena fick oönskade effekter på väljarna. Istället för att väcka känslor längs den klassiska höger-vänsterskalan triggade partiet, både i debatter och genom sin kommunikation i sociala medier, känslor kopplade till GAL/TAN-skalan.

GAL/TAN-skalan har de senaste åren fått allt större genomslag i den svenska politiska debatten. Förkortningarna syftar till grön, alternativ, liberal (GAL) och traditionell, auktoritär och nationalistisk (TAN).

Vidare anser Socialdemokraterna att man lyckats bygga upp en välfungerande enhet för social mediekommunikation på partikansliet, ett arbete som fortsatt bör prioriteras. Effekten är enligt eftervalsanalysen att man är snabbfotade och har möjlighet att snabbt och kontinuerligt ta fram innehåll för partiets kanaler. Ett exempel som analytikerna lyfter fram är hur man genom både debatter, i köpt media och i sociala kanaler lyckades trycka dit Moderaterna för skandalen kring Nya Karolinska.

Partiets egna kanaler utgör dock bara en liten del av partiets kontaktytor i sociala kanaler, den absolut största delen utgörs av politikernas egna konton. Här anser analytikerna att politikerna behöver bli bättre på att nå utanför de egna partigränserna samt att partiet bör ha en tillåtande kultur gällande hur politkerna uttrycker sig och driver opinion i sociala medier.

LÄS MER: Socialdemokraterna kommunicerar på motståndarnas planhalva

Gällande just hur de egna sociala kanalerna används är den punkt där partiet är skarpast i sin kritik av valrörelsen. Sedan A-pressens konkurs för 27 år sedan har Socialdemoraterna haft som strategi att kontrollera snarare än att äga medierna.

"Det är möjligt att detta har varit en riktig strategi i det medielandskap som rådde under 1990- och 2000- talet. Idag är situationen annorlunda." skriver man i analysen.

Socialdemokraterna menar att man istället bör bygga upp sina egna kanaler med egenproducerat innehåll.

"I en tid när traditionell media ägnar mindre tid åt att exempelvis skildra arbetarklassen eller belysa för socialdemokratiska väljare viktiga företeelser och perspektiv, är det dags för partiet att ompröva sin gamla ståndpunkt och undersöka möjligheterna att återigen bli en större aktör på den nya mediemarknaden."

Under hela valrörelsen var sloganen "Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas" bärande för Socialdemokraternas kommunikation, något man menar hjälpte till att styra debatten mot en mer höger-vänsterkonflikt där Moderaterna enligt analysen målades upp som ett parti "med skattesänkningar som enda politiska verktyg".

Överlag är dock eftervalsanalysen kritisk mot hur Socialdemokraterna tacklade både migration och sjukvårdsfrågan.

LÄS MER: Socialdemokraternas valfilm utsedd till världens bästa

Ansvarig för att sätta partiets valstrategi var John Zanchi. Även han menar att partiets företrädare kan bli mycket bättre på sin närvaro i sociala medier. Trots det menar han att man var bättre än borgerligheten.

– Däremot har vi högerextrema partier inklusive deras svans som ligger i framkant, de är födda i den här miljön. Socialdemokraterna med vår historia och djupa traditioner kan nog vara mer trögrörliga när det kommer till att hänga med i den digitala medieutvecklingen, berättar han för Resumé.

John Zanchi ger inte mycket för analysen om att partiet lät GAL/TAN-skalan bli alltför dominerande. Istället menar han att frågor som migration, invandring och lag och ordning är frågor som kräver svar innan man ger sig på mer välfärdsrelaterade frågor.

– Verkligheten spelar roll och under i princip hela förra mandatperioden handlade det mycket om synen på migrationen och dess konsekvenser. En förutsättning för att kunna diskutera välfärd var att ge svar på andra frågor först.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev