Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Manfred Aronsson: TV4 får segla under bekvämlighetsflagg

Publicerad: 8 november 2007, 12:22


Sverige har på ett föredömligt sätt satt i gång hälsosamma avregleringar och blivit allt vaksammare på konkurrensfrågor. Det är dock fortfarande en bit kvar till USA:s antitrust-lagar och i Europa känns konkurrenspolisen Montis nypor hårdare än det svenska Konkurrensverkets. Mediebranschen är ett exempel som tycks rymma betydande politiska intressekonflikter ur ett konkurrensperspektiv till men för tittare, läsare och annonsörer. Kulturminister Marita Ulvskog har lagt fram ett lagförslag som ska ge TV4 full rätt att avbryta sina program för reklam. Ur ett europeiskt perspektiv ter sig TV4:s position på den kommersiella tv-marknaden unik. I inget annat EU-land finns en situation där en enda kommersiell TV-kanal har 100 procent täckning via markkoncession från staten, medan samtidigt närmaste konkurrenter kommer upp i ca 60 procent hushållstäckning. TV4 har i praktiken monopol på reklam-TV till 40 procent av befolkningen! För ett par år sedan erhöll tv4 reklamregelförbättringar då man mellan klockan 18 och 23 fick visa 10 minuter reklam per timme en markant höjning från de ursprungliga 6 minuterna. Trots dessa förbättringar satte TV4 i system att varje dag, i attraktiva program längre än en halvtimme, spränga in otillåten reklam med hjälp av låtsasprogram som "Om en bok" och "Dagens namn". Granskningsnämndens hantering av detta får ur ett offentligrättsligt såväl som ur ett konkurrensmässigt perspektiv ses som anmärkningsvärt slappt.Andemeningen i tillståndet för TV4:s koncession bör rimligtvis ha varit glasklar även för Granskningsnämnden, Konkurrensverket och kulturdepartementet: reklam-TV-monopol för knappt halva svenska befolkningen byttes mot regeln om att inga reklamavbrott skulle få göras inne i programmen. Detta var också ett löfte till TV4:s tittare. Men TV4 bedömde fördelarna av att kringgå denna regel som mer värdefulla än de mycket milda påföljderna och risken att tappa koncessionen. När Marita Ulvskog uttalade sig i Morgonekot den 16 november om lagförslaget så blir det närmast absurt; TV4:s tittare har ju beklagat sig över TV4:s låtsasprogram, varför det vore en fördel för tittarna att TV4 får avbryta med reklam utan de irriterande låtsasprogrammen.Cirkeln är sluten för det mycket framgångsrika arbete som TV4 lagt ned på frågan. Alltså: i stället för att slå ner på regelbrotten gynnar beslutsfattarna TV4 och anför som argument att själva brotten ju var så irriterande att det var lika bra att ge dem denna rätt.Kanal 5 sänder från England och lyder under engelsk lagstiftning. ITC (Independent Television Commission) är motsvarigheten till Granskningsnämnden. Reklamavbrott är maximerade till 12 minuter per timme   obetydligt mer än TV4:s 10 minuter. Röster har hörts i Sverige om att ITC betyder bekvämlighetsflagg. Det vittnar antingen om en sorgligt djup okunnighet, eller så vill man dra uppmärksamheten från hur egentligen de egna svenska reglerna efterlevs. Det är få som känner till att både Kanal 5 och TV3 genom åren tvingats tacka nej till betydande reklamkampanjer som utan problem hade kunnat sändas i TV4. Reglerna om produktplacering och "otillbörligt gynnande av varumärke"  är mycket  hårdare än de svenska, där Bingolotto är ett flagrant exempel. Juridiskt sett är ITC ett kodifierat regelverk, detaljerade föreskrivningar om vad som är tillåtet och inte, medan radio- och TV-lagen får anses mer som ett ramregelverk där tolkningar ges stort utrymme. Man kan snarare lugnt tala om en gigantisk svensk bekvämlighetsflagg från Granskningsnämndens och koncessionsgivarens sida. I remissvaren om tv4:s reklamavbrott var en majoritet mot lagförslaget. Konkurrensverket med Ann Kristin Nyquist, tillika ordförande i digital-TV-kommittén, i spetsen hade inget att erinra, vilket får ses som en veritabel skandal.Debatten efteråt är likaså märklig, där flera branschmedier och inblandade fokuserat på risken för att TV4 genom sin nu ytterligare dominerande ställning kan höja sina priser, när den relevanta frågan är precis den motsatta: De nya reglerna innebär ett höjt lager av kommersiella ratings för TV4. På de allra flesta marknader betyder ett större utbud lägre priser, inte höjda priser! Ökningen betyder också en högre TV4-andel av kakan av reklam-ratings. Det normala beteendet vore då att TV4 tar fram prisvapnet mot sina konkurrenter och försöker gå för större andelar, helst 100 procent, av TV-annonsörernas budgetar, för att kapitalisera fullt ut på sitt nyvunna lager av reklam.Slutsatsen är att TV4:s lobbyarbete har fungerat. Myndigheter och politiker har av en eller annan anledning agerat anmärkningsvärt undfallande och uppvisat en tydlig brist på förståelse för tv-reklammarknadens villkor. Man har heller inte förstått att sund konkurrens är till gagn för tittare och annonsörer.Jag hoppas nu på att i vart fall Konkurrensverket vaknar och får upp ögonen på ett liknande sätt som skett i Danmark och Norge på senare tid. Där har missbruk av TV2:s dominerande ställning anmälts och lett till en fallande dom mot TV2 Danmark. Dom inväntas inom kort i Norge för prisdumpning och ambitionen att vilja ha 100 procent av annonsörernas tv-reklambudgetar.Manfred Aronssonvd, Kanal 5

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.