Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mittmedia tappar i reklam- och annonsintäkter – omställningen till digitalt krävande

Publicerad: 30 juli 2018, 07:17

Mittmedia Förvaltnings AB minskar i både omsättning och vinstmarginal, men enligt vd Ulf Eriksson är det forstatt positivt resultat rent operativt.


Ämnen i artikeln:

BokslutMittmediaSörmlands Media

Mittmedia Förvaltnings AB ägs till 70 procent av Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och 30 procent av Stiftelsen Pressorganisation. Från och med räkenskapsåret 2016 bedrivs medieverksamheten inom dotterkoncernen MittMedia AB.

Strukturella förändringar har de senaste åren lett till en justering av MittMedia-koncernens värde och moderbolagets bokförda värde på aktierna i dotterbolaget, MittMedia AB, har en nedskrivning på 216,3 miljoner kronor.

Koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret uppgick till -179,7 mkr jämfört med 64,6 mkr 2016. Vad beror den kraftiga minskningen på?
Huvudsaklig del av förändringen beror på en nedskrivning av vårt värde på dotterbolagskoncernen MittMedia AB. Vår koncernredovisning upprättas i överensstämmelse med IFRS vilket innebär att goodwill inte skrivs av löpande, istället skall värdet prövas varje år, säger Ulf Eriksson, vd Mittmedia Förvaltnings AB, till Resumé.

– MittMedia AB-koncernens resultat för år 2017 i kombination med pågående strukturella förändring de närmaste åren leder till en justering av dess värde. Vi ser nu att omställningen till digitalt ligger närmare i tiden än tidigare planerat. Uppdateringen av vår långsiktiga plan visar därmed på en mer försiktig syn de närmaste åren vilket ger en lägre värdering.

I bokslutet skrivs vinstmarginalen på -9,15 procent, en siffra som föregående år låg på 2,13 procent. Minusresultatet är ett resultat av nedskrivningen på värdet av dotterkoncernen och Ulf Eriksson säger att det operativa resultatet och vinstmarginalen är fortsatt positivt.

Även omsättningen minskar från cirka 2,1 miljarder till 1,986 miljarder. Vad beror det tappet på?
– Huvudsakligen är det annons- och reklamintäkter som orsakat omsättningsförändringen. Upplageintäkterna har också minskat men i betydligt mindre omfattning då printtappet dämpas av nya digitala prenumerationsintäkter. Prenumerationssidan har legat före i den digitala övergången, först i slutet av 2017 såg vi ett trendbrott i tillväxten på digitala annonsintäkter.

Har 2017 varit ett jobbigt år överlag för Mittmedia, eller hur ser du på framtiden?
– Precis som för branschen som helhet så är omställningen till digitalt krävande även för Mittmedia. Vi har dock jobbat en hel del med att ställa om i form av både investeringar i system och arbetssätt vilket gör att vi är tämligen med på banan när det digitala nu ligger närmare än tidigare planerat.

Om du skulle lyfta fram något under 2017, både negativt och positivt, vad skulle det vara då?
– Inget speciellt, varken negativt eller positivt. Kanske att arbetet med att ställa om till digital produktion är det mest positiva. Skall man nämna något negativt så är det möjligtvis att digitala annons- och reklamintäkter inte kommer så snabbt som man önskat, men det är till viss del inget vi själva råder över.

Under 2018 har Mittmedia lanserat betalalliansen "Sveriges lokalnyheter", som är ett samarbete mellan Mittmedia, Hall Media, Sörmlands Media och Västerbotten Kuriren och ger kunderna tillgång till knappt 40 nyhetssajter och appar.

Vid årsskiftet hade Mittmedia cirka 50 000 digitala prenumeranter och under 2018 hoppas man att fördubbla den siffran.

Under 2017 beviljades Mittmedia utvecklingsstöd på tre miljoner från Presstödsnämnden och fyra miljoner i bidrag från Googles nyhetsfond för digital innovation.

Från och med den 1 augusti i år kommer Mittmedia kunna erbjuda RIX FM som en del av sin mediemix i kombination med MTGs nya regionala nätverk.

Mediebolaget ser även en ökning i de digitala intäkterna under det första tertialet 2018. Jämfört med samma period föregående år ser man en ökning på 37 procent och en intäkt på 60 miljoner kronor.

Alex Hartelius

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.