Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Polisens krypterade radio snedvrider mediekonkurrensen

Publicerad: 22 maj 2008, 13:23

Sveriges politiker har beslutat att tidningar och andra medier, oavsett om medierna distribueras via papper, webb, radio, tv eller mobilt, inte längre ska kunna använda polisradion som informationskälla. Detta gäller alla medier utom statliga SVT och SR. Därmed underminerar politikerna mediernas möjligheter att utföra sitt uppdrag och snedvrider konkurrensen till fördel för SVT och SR.


Lika för alla. Tidningsutgivarnas vd Anna Serner tar strid för alla mediers rätt till polisradiosystemet.

Fria, obundna och granskande massmedier är en grundbult i en demokrati.  Det är därför de kallas för den tredje statsmakten. De har till uppgift att analysera och rapportera kring samhälleliga företeelser samt granska och ifrågasätta maktutövning. Medierna använder sig av polisradion som en nyhets- och larmfunktion för att få besked om olika händelser samt var dessa sker.

Just nu pågår
utbyggnaden av det nya radiokommunikationssystemet Rakel (radiokommunikation för aktörerna i krishanteringssystemet). Systemet är krypterat vilket innebär att mediernas redaktioner inte kan lyssna på polisradion. Därmed fråntas de en viktig informationskälla och den fria, obundna och granskande journalistiska rapporteringen försvåras. Samtidigt snedvrids konkurrensen eftersom statsfinansierade SVT och SR, med sina uttalade expansionsplaner, har fått tillträde till Rakel.
Detta nya radiokommunikationssystem, Rakel, där medierna inte ingår i användarkretsen, skapar en ordning där medborgarnas insyn i myndigheternas verksamhet försvåras och där förutsättningarna för en god rapportering vid olika krissituationer försämras. En för medierna viktig nyhetskälla försvinner därmed.

Det tål att påpekas
att tidningar i dag inte bara är papperstidningar utan också webb, tv, radio och mobilt utsända nyhetskällor. Det innebär att vid en krissituation kan medierna bidra till en snabb och för medborgarna livsavgörande rapportering. Trots det har de politiska beslutsfattarna valt att undanta alla medier utom SVT och SR, från användarkretsen.
Statsfinansierade SVT har tidigare uttalat sina ambitioner att expandera regional och lokalt. Det innebär att SVT med statliga medel kommer att konkurrera med medier som tvingas finansiera sina verksamheter på egen hand. När SVT och SR ensamma har möjlighet att få information via polisradion kommer konkurrens­förutsättningarna mellan public service och andra medier ytterligare att snedvridas.

Rakelsystemet är under utbyggnad. Det är redan i drift i södra Sverige och byggs ut etappvis för att vara helt färdigställt år 2010. Det innebär att konkurrensen snedvrids ytterligare på så sätt att vi fram till slutet på år 2010 kommer att ha medier som har tillgång till viktig information via polisradion medan deras konkurrenter blir utan.

Särskilt paradoxalt är motivet att införa Rakel. Att ett radiosystem för samhällsviktiga funktioner ska uppfylla stränga krav på säkerhet och integritet.

Varför erbjuder då samtidigt SOS Alarm (som ägs av stat, kommuner och landsting) medieföretag att köpa en tjänst som ”har medieintresse” vilken innebär att man får räddningstjänstens larm via e-post, fax (!) eller sms. Den tjänsten kostar en större dagstidning sexsiffriga belopp. Då ingår inte polislarmen utan bara räddningstjänstens larm.

Så medierna nekas den viktiga information som de tidigare har fått och vill fortsätta få för att bättre kunna utföra sitt uppdrag. Samtidigt erbjuds de att betala dyrt för en tjänst de inte vill ha.
Politikerna måste tänka om och erbjuda medierna rätt förutsättningar att sköta sitt samhällsuppdrag i en demokrati.

Anna Serner
vd Tidningsutgivarna

Nina Malmström

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.