Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Reklamord

Publicerad: 19 februari 2009, 08:23

Resumé vill ha din hjälp att fylla på vår reklamordlista i Byråvalsguiden. Den som kommer med flest godkända förslag vinner en helårsprenumeration på Resumé (värd 1990 kr) samt en flaska champagne.


Resumé ger varje år ut Byråvalsguiden. I den har vi en reklamordlista som vi nu behöver hjälp med att uppdatera. Nedan är alla de ord som redan finns. Men vi vill ha flera! Den som skickar in flest förslag på nya ord med kompletterande översättning vinner en helårsprenumeration på Resumé (värd 1990 kr) samt en flaska champagne. Så kolla igenom ordlistan och skicka sedan in dina bidrag med hjälp av formuläret här nedan.

Observera att vi på Resumé avgör vilka ord som godkänns. Och den som inte fyller i sina kontaktuppgifter korrekt diskvalificeras automatiskt.

Tävla & fyll i dina ord här!

Ladda ner reklamordlistan här. Och se vilka ord som redan finns.

Reklamordlistan

Above the line (ATL) Innefattar all reklam i massmedier, det vill säga tv, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser. Definitionen kommer från hur reklamkostnader tidigare brukade bokföras. Förr utfördes above the line-reklam av annonsbyråer med provisionsbaserad ersättning. Kostnaden för detta bokfördes som ”försäljningskostnader”, vilka redovisades före bruttoresultatet, det vill säga ovanför linjen, i balansräkningen. Icke-provisionsbaserad reklamproduktion bokfördes som ”rörelsekostnader” före nettoresultatet, det vill säga nedanför linjen.

Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize.

Action marketing Samlingsterm för all köpstimulerande reklam som utförs i anslutning till försäljningsstället. Innefattar butiksreklam och event.

Adresserad direktreklam (Adr) Direktreklam som skickas adresserad till enskilda mottagare. Dessa adresser väljs ut genom körningar i databaser för att få en mottagarbild som matchar en viss målgrupp. Se även customer relationship management (CRM) och oadresserad direktreklam.
Art buyer Den person på en reklambyrå som ansvarar för inköp av fotograf- och illustratörstjänster.

Art director (ad) Formgivare på reklambyrå. Kan även ha hjälp av underställda ad-assistenter och layoutare.

Ateljé Av tradition sitter ofta kreatörerna på en reklambyrå för sig, skilda från projektledare och byråledningen. Det är i ateljén som annonsproduktionen sker.

B2B Utläses ”business-to-business”. B2b-reklam är reklam där den målgrupp som det annonserande företaget vill nå består av andra företag. Se även b2c.

B2C Utläses ”business-to-consumer”, eller konsumentreklam. Så gott som all reklam vi möter i vårt dagliga liv är B2C-reklam. Se även b2b.

Below the line (BTL) Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom dm, event och internet. Se även above the line (ATL).

Blog En webbsajt med noteringar, kommentarer och nyheter som uppdateras kontinuerligt. En viktig del är att kommentera andra bloggar och därmed uppnå en nätverkseffekt. En blogg kan handla om allt från katter till världspolitik. Antalet bloggar ökade kraftigt under 2007 och blev i många fall mer professionella.

Blogosfär Alla Bloggar och webbsajter som handlar om bloggar

Bomba Inom reklam används uttrycket för att beskriva en massiv satsning, exempelvis med annonser med hög frekvens i en mängd medier under en viss tidsperiod.

Brief En brief, som ordagrant betyder ”kortfattad”, är det dokument som sammanfattar vad en annonsör önskar åstadkomma tillsammans med en reklambyrå.

Bruttoinvesteringar Inköp av medieutrymme enligt listpris. Tar inte hänsyn till rabatter.

Bruttolista Ett större antal byråer som du väljer att granska ytligt inför din byråvalsprocess (jfr nettolista).

Bruttoräckvidd Visar hur många kontakter totalt en grupp av medier eller en kampanj ger. En person kan därmed räknas flera gånger beroende på hur medierna dubbeltäcker och hur många införanden en kampanj har.

Byråproducent Stöd och verkställande person för kreatörerna mellan reklambyrå och produktionsbolag, antingen anställd på reklambyrå eller frilans. Àjour med filmbranschen och en resurs för byrån när det gäller nya regissörer. Håller koll på budgeten. Maximerar kreativiteten inom utsatt budget, för samman rätt personer för projektet.

Byråvalsgrupp En samling berörda människor på ett annonserande företag som tillsammans medverkar i byråvalet..

Byråvalskonsult En konsult som hjälper till i byråvalet. Är ofta en person som själv har lång erfarenhet både från marknadsavdelningar och reklambyråer.

Castingagent Hjälper byrå och produktionsbolag med rollsättning.

Copywriter Reklamskribent.

Cost per order (CPO) En betalningsmodell för interaktiv annonsering som innebär att man betalar efter hur många beställningar som man har fått i anslutning till annonseringen. Kallas även cost per transaction (CPT).

Creative director (cd) Kreative ledaren på reklambyrå. Customer relationship management (Crm) Ett reklambegrepp för verksamheten att hålla sina befintliga kunder nöjda.

Dm se dr.

Dr (Direktreklam) Exempelvis sådan som kommer med erbjudanden direkt i brevlådan. Mäts av IRM och kategoriseras i oadresserad direktreklam (Odr) eller adresserad direktreklam (Adr).

Earn-out När en entreprenör säljer sin byrå till ett internationellt reklamkonglomerat så binder han/hon vanligen upp sig under en period (vanligen 5 år) innan den slutliga köpeskillingen bestäms och utbetalas. När detta sker får säljaren sin earn-out.

Engagemang Ett all mer avgörande mål för reklam. Alla varumärken vill ha engagerade konsumenter som kan tillföra känslor till varumärket. Farfars Heidie-kampanj för Diesel gav till exempel ett starkt, om än kortvarigt engagemang, till varumärket.

ERK Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam. Branschorgan vars huvudmän bland annat är Sveriges Annonsörer och Sveriges reklamförbund, och uppdrag är självsanering.

Erinran Begrepp för varumärkesmätning. Anger hur många av respondenterna som svarar ett visst varumärke på frågan vad de känner till för varumärken inom ett specifikt område.

Eurosize
Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som abribus.

Flog Fejkad blog. Händer med jämna mellanrum att företag startar en blogg som ska framstå som om den är gjord av amatörer som gillar företagets varumärke. Blir vanligtvis avsköjade mycket snabbt.

Heavy user Konsument som är frekvent användare eller köpare av en viss sorts produkt. Kan vara viktig att skapa varumärkesrelation till.

Huvudmedium Den mediekanal som du i huvudsak nyttjar för dina reklambudskap.

Icke-traditionella medier Såsom internet, direktreklam, e-postreklam eller dylikt som inte tillhör de vanliga medieslagen som tidningar, tv etcetera.

Integrerad Sammanförd till en helhet; samordnad. Ofta om en reklamkampanj som publiceras i flera olika mediekanaler.

Investor relations (ir) Avser den del av pr-arbetet som riktar sig till aktiemarknaden. Ställer högre krav på stringens eftersom ir-byrån ofta ansvarar för att hjälpa ett företag att leva upp till börsens informationsregler. Se även public relations (pr).

Kommunikationsstrategi En kommunikationsstrategi bör ligga till grund för all marknadskommunikation som produceras.

Kreatör/-er Samlingsnamn för dem som arbetar med den kreativa utformningen av reklamen, såsom copywriter och art director.

Lilla reklamkakan Se Stora Reklöamkakan.

Lockup-avtal Se earn-out.

Logotyp Grafisk utformning av ett namn eller av en symbol som syftar till snabb identifiering av ett varumärke.

LOU Lagen om offentlig upphandling. Styr hur statliga och kommunala myndigheter och -verk måste sköta upphandlingar av alla typer av tjänster – så även kommunikations- och informationstjänster.

Medieförmedling Den rena mäklarverksamhet som innefattar att man för kunds räkning köper och förhandlar pris för annonsutrymme.

Mediehus Växande företeelse, med medier som växer ut till att exempelvis distribuera nyheter via flera kanaler som dagstidning, webb, tv, radio.

Mediekakan Allt köpt medieutrymme, netoinvesteringar

Mediemix Den blandning av olika annonskanaler som en annonsör använder för att nå ut med sitt budskap till en viss målgrupp.

Medierådgivning Den konsulttjänst som syftar till att hjälpa en kund att välja den optimala mediemixen för en reklaminsats.

Mer, Marknadsetiska rådet Branschorgan som verkar för självsanering inom reklamen. Huvudmän är representanter ur näringslivet, såsom annonsörer, medier etcetera.

MMS, Mediemätning i Skandinavien Företag som mäter och analyserar tv-kanalernas räckvidd genom en så kallade ”people meter” placerad hos ett statistiskt urval människor i Sverige.

Music supervisor Musikkonsult för det kreativa, ekonomiska och hanteringsmässiga inom musiksättning för reklam- och spelfilm.

Nettoinvesteringar Inköp av medieutrymme, avräknat rabatter och eventuell provision. Ger en mer exakt siffra över reklaminvesteringarna än siffror för bruttoinvesteringar.

Nettolista Kortlista inför ditt byråval. Ett utsorterat antal byråer som du ska fördjupa din kunskap om och relation till – för att välja en som ny partner.

Nettoräckvidd Anger hur många människor som har uppfattat ett reklambudskap.

Nätverk 2007 började man tala om nätverkseffekten igen. Sociala nätverk växer lavinartat på internet vilket i sig skapar ett media men kan ge hävstång för varumärken som kan ta sig in i rätt nätverken utan att störa.

Odr, oadresserad direktreklam Reklamutskick som stoppas i brevlådorna. Avgränsas geografiskt men inte demografiskt.
Observationsvärde Anger hur många i en viss målgrupp som faktiskt har sett din reklam.

Orvesto Databas som tillhandahålls av undersökningsföretaget Research International. Omfattande vane-, konsument- och läsundersökning med mera. Mäter bland annat läsandet av tidnings- och tidskriftstitlar genom Ovesto Näringsliv och Orvesto Konsument.

On-demand Med digitaliseringen av medier ökar möjligheten för konsumenter att ta till sig medier när det passar dem själva.

People meter En särskild mätbox som sätts på ett statistiskt säkerställt urval av den svenska befolkningens tv-apparater, för att mäta vilka program och när – folk tittar på tv. Registrerar när tv:n är på och på vilken kanal. Se även MMS.

Pitch Byråupphandling.

Planner En planner är byråns researcher. Han/hon ska genom statistik, analys och studier kvalitetssäkra kommunikationen. En planner deltar idealt i hela processen i en reklaminsats, från första mötet till utvärderingen av utfallet. En allt mer komplicerad mediebild har gett plannern större makt.

Postproduktion Den process i utformningen av din reklamkampanj som omfattar arbetet efter filminspelningen/fotograferingen. Det finns speciella postproduktionsbyråer som är specialiserade på den här tekniska processen.
Print Samlingsnamn för tryckta annonsmedier, såsom tidskrifter, tidningar och utomhusannonser.

Produktionsledare Är ansvarig för att hålla ihop det praktiska arbetet med reklamproduktionen.

Produktplacering Varför dricker huvudrollsinnehavaren Coca-Cola istället för Pepsi? Förr i tiden kallades det smygreklam, idag är produktplacering en erkänd metod både inom reklam och pr, och är en växande företeelse inom film och tv. Företag betalar för att deras varumärken ska visas tydligt på produkter i rekvisitan.

Public relations Samlingsnamn för pr-byråernas verksamhet. I detta kan ingå mediebearbetning, krishantering, tidningsproduktion och medieträning. Se även investor relations (ir).

Rating Ord för hur höga tittarsiffror en tv-kanal eller ett tv-program har. Anges i procent av de som teoretiskt kan se programmet – det så kallade satellituniversum.

RBS, run by station Ett slags annonsplacering som innebär att tv- eller radiokanalen självt hanterar placeringen av annonsörernas reklamspotttar. Stationen garanterar annonsören en viss räckvidd och kör annonsen så länge det behövs för att nå målet.

Reklamerinran Ett mått på i vilken mån en viss grupp respondenter kommer ihåg reklam.

Relationsmarknadsföring (rm)  Samlingsnamn för relationsskapande i motsats till uppmärksamhetsskapande reklam. Här ingår direktreklam och, i viss mån, internetreklam. Se även below the line (BTL).

Return of investment (ROI) Avkastning på investerat kapital.

RSS Rich Site Summary eller Really Simple Syndication, ett sätt summera innehållet och uppdatering på en webbsajt. Genom att använda en RSS-läsare kan man snabbt ha koll på nyheter på viktiga sajter.

Ruab Undersökningsföretag som i första hand mäter radiolyssnandet i Sverige. Har på senare år utökat sina tjänster till att omfatta mätning av även tv-tittandet samt befolkningens köpvanor och attityder inom en rad frågor.

Räckvidd Mäter hur många som faktiskt nås av ett medium. Exempel på det är antal tittare, lyssnare eller läsare. Ska inte förväxlas med upplaga som visar i hur många exemplar ett medium trycks eller säljs.

Räckviddsmätningar Mäter ett mediums räckvidd. Nackdelen med räckviddsmätningar är att de i allmänhet har stora felmarginaler, särskilt för mindre medier. Räckviddsmätningar
är ändå att föredra framför upplaga när du utvärderar medier.

Selektiva medier Såsom internet, e-post, adresserad direktreklam etcetera. Avser medier som går att rikta direkt till en identifierad – eller selekterad – person.
Sesame Det verktyg som används för att analysera databasen i Orvesto. Används av alla medieförmedlare samt medieanalytiker av olika slag.

Share of mind Anger hur stor plats ditt varumärke lyckas ta i konsumentens medvetande.

Share of voice Mått på hur stor del av det totala reklambruset som just din kampanj utgör. Brukar allmänt räknas inom respektive bransch. Har du en kampanj för en miljon samtidigt som dina konkurrenter annonserar sammanlagt för ytterligare nio miljoner – är din share of voice tio procent.

Shortlist Lista över finalister i till exempel en byråupphandling.

Sponsrade länkar Annat namn för köpta sökord. Köparen av sökordet betalar per klick. Priset sätts via budgivning.

Spoof En medveten efterapning – hommage, pastiche eller parodi. En oftast skämtsam version av en välkänd annons (tv eller print) med syfte att kapitalisera och vinna personlig gagn.

Spot Reklaminslag i etermedia.

Sociala medier Ett samlingsbegrepp som utgår från digitala medier med kommentarsfunktion där användare kan reagera på innehållet. Vilket kan betyda allt från bloggar till gigantiska communities som Facebook.

Stora reklamkakan Innefattar allt som ingår i lilla reklamkakan, och dessutom investeringar i direktreklam, internet, gratistidningar och annonsblad, sponsring och ovanpå detta ingår även produktionskostnaderna för marknadskommunikationen.

Stortavla Annonsaffisch. Se eurosize och abribus.

Sökmotorannonsering Annonsering på internets sökmotorsajter, som Google, Altavista, MSN etcetera. Går att segmentera så att din annons hamnar i toppen vid ett viss slags sökningar.

Sökmotorpositionering Styr indexplaceringen vid en sökning på internet, där köparen vill hamna så högt som möjligt. Placeringen styrs bland annat av så kallade taggar, titlar och adress på nätet.

Top of mind Det varumärke eller den produkt som kommer först i tanke hos en människa. En åtråvärd position för dig som marknadsförare.

Träffbild En definition av hur väl din reklam når din målgrupp.

Unika besök Mått på hur många besök en webbplats på internet får. Samma återkommande besökare kan räknas flera gånger, dock krävs det vanligen att det är minst trettio minuter mellan besöken för att så ska ske. Jämför unika besökare.

Unique selling point (USP) Den unika fördel som en produkt eller varumärke har gentemot konkurrerande produkter eller varumärken.

Uppmärksamhet Summan av det antal respondenter som uppger att de har sett din kampanj.

Varumärke Det svenska ordet kan översättas både till engelskans ”trademark”, som egentligen begränsar sig till den juridiska definitionen av produkt- eller företagsnamn, och engelskans ”brand”, som har en vidare betydelse. ”Brand” är mer relevant för marknadskommunikationen, då det exempelvis omfattar emotionella värden som förknippas med varumärket.

Varumärkesplattform Den begreppsgrund som ska finnas för all varumärkeskommunikation.

Vepa/-or Ett annonsformat som kan sättas utanpå byggnader, eller helt täcka fasader. Används ofta som tillfällig annonsplats, till exempel i samband med byggnadsarbeten.

Viral annonsering Uttalas som engelskt ord. En relativt billig reklammetod som handlar om att få folk att sprida vidare intressanta eller bara underhållande filmklipp, spel och liknande. Oftast är det korta filmer där ett företag ligger bakom innehållet, anonymt eller öppet, och genom sin ”viral advertising” marknadsför de sitt varumärke, produkter eller tjänster.

Webb 2.0 Ett diffust begrepp som används brett. I grunden är Webb 2.0 ett samlingsnamn för sidor på internet som ger användarna tillgång till nätdrivna tjänster, som ett alternativ till programmen på datorn. Flickr.com och Myspace.com är två exempel på Webb 2.0.

Widget  Ett litet program som kan placeras på en webbsajt eller på skrivbordet som kan uppdatera nyheter.

Nina Malmström

Dela artikeln:


Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.