Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Resume.se fälls av PON

Publicerad: 8 januari 2009, 10:50

Den 3 mars 2008 publicerade tidningen Resumé i sin nätupplaga, resume.se, en artikel med rubriken Reklamchef på X (företagsnamnet angivet): Slå in skallarna på vidriga arbetarkräk. I ingressen stod att A (namnet angivet) drev en privat blogg, där han också skrev om varumärkesfrågor. I bloggen förhärligade han tyskarnas invasion av Paris 1940 och ville att fransk polis skulle slå in skallarna på ”vidriga franska arbetarkräk”.
– Det är personliga reflektioner. Jag blir illa berörd av att du skriver om det, sade han till Resumé.


A arbetade som Assistant Brand Manager på X. Tidigare hade han varit anställd hos tre andra företag. Han drev nu en blogg där han yttrade såväl privata som yrkesmässiga åsikter. A hade varit provokativ i sin blogg. Tidningen citerade ytterligare ur A:s blogg och anmälaren intervjuades i artikeln. Han underströk att det var hans privata tankar som förmedlades på bloggen. Avslutningsvis citerades uttalanden som anmälaren gjort om nuvarande samt tidigare arbetsgivare.

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Han ansåg att artikeln innehöll fel, var vinklad samt att publiceringen inte hade något allmänintresse. Anmälaren hade inte heller fått komma till tals i tillräcklig utsträckning. Vid tidpunkten för publiceringen var han provanställd som Assistant Brand Manager på X. Detta var den lägsta tjänst en marknadsförare på X kunde ha. I sina personliga kommentarer använde han ofta humor som var provokativ och extrem. Syftet var att underhålla. I rubriken angavs att A var reklamchef på X, vilket var fel. Det nämndes att han tidigare arbetat på två andra företag, men inte att det rört sig om sommarjobb och praktikplatser. Det nämndes heller inte något om anmälarens låga ålder (24 år) eller det faktum att bloggen hade mycket få läsare. Citaten var lösryckta och blev därför missvisande. Han framställdes som rasistisk och högerextrem. Publiceringen och uppmärksamheten som följt därefter hade orsakat A stor skada. Han hade avskedats från X direkt efter publiceringen. Dessutom hade han utpekats som högerextrem. Han kände sig kränkt och orättvist behandlad.

Resumé anförde att publiceringen varit korrekt, balanserad och relevant. Tidningen var en branschtidning som hade till uppgift att bevaka den bransch som anmälaren verkade i. Dessutom hade anmälaren fått försvara sig både på hemsidan och i Resumés tv-program.

PO ansåg att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd. Skälen var följande.

Om man använder sig av bloggformen för att uttrycka sina tankar och åsikter innebär det att vem som helst kan ta del av informationen. Därmed utsätter man sig naturligtvis också för en risk att även kritiska synpunkter på innehållet framförs, t.ex. i en artikel.

Tidningen publicerade ett flertal citat från anmälarens blogg. Flera av dessa hade en främlingsfientlig ton. Publiceringen återgav även anmälarens negativa uttalanden om sina arbetsgivare. Artikeln förmedlade också en bild av att A var en högt uppsatt person på X, som tidigare arbetat inom ett flertal andra medieföretag. I rubriken angavs att A var reklamchef på X.

Anmälaren bifogade en utskrift av inläggen på bloggen till PO-anmälan. En del av innehållet rörde reklambranschen, men till största del behandlades händelser ur anmälarens privatliv. Anmälaren har anfört att bloggen haft en relativt liten läsekrets. Den bestod av provokationer och överdrifter.

Som jag ser saken tycks syftet med bloggen ha varit att underhålla. Huruvida den faktiskt var humoristisk eller ej må vara osagt. Artikelns sätt att presentera bloggens innehåll i form av lösryckta citat, förmedlade dock intrycket att an¬mälarens uttalanden hade en allvarligare innebörd än vad som synes vara fallet när man tar del av helheten. Anmälaren var inte heller reklamchef på X och hade ingen bred erfarenhet av arbeten inom mediebranschen.

Sammanfattningsvis: Anmälaren har inte haft en sådan position att det fanns ett odiskutabelt allmänintresse som motiverade att tidningen rapporterade om bloggen på det sätt som skedde. Publiceringen i Resumé med de lösryckta citaten samt de återgivna nedlåtande uttalandena om anmälarens arbetsgivare, tillfogade honom en allvarlig publicitetsskada. Anmälarens bemötande var i detta fall inte tillräckligt för att uppväga publicitetsskadan.

Pressens Opinionsnämnd instämde i PO:s bedömning och fann att Resumé ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Beslutet (2008-12-09) i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och Pressens Opinionsnämnds hemsida www.po.se.

Tobias Rydergren

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.